Karta för vårt område med aktuella skydds- och övervakningsområden:
2022
Nytt område 16 i Kil norr om Karlstad.
Område 13 öster om Vättern är borttaget 19/4
2021
Aktivt område söderut i Ulricehamn = 6 (tidigare 27)!
Aktivt område mellan Grästorp och Lidköping = 5 (tidigare 24)!

För ytterligare information samt förstoringar klicka här.
Senast uppdaterad: 2022-06-16

2022-06-16

Vill du flytta levande bin, utbyggda vaxkakor, vaxavfall, begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap inom Sverige måste du ta reda på om flytten i så fall sker ut ur ett skyddsområde eller ett övervakningsområde avseende amerikansk yngelröta eller trakékvalster, eller ut från en varroazon.
Om så är fallet måste du ha tillstånd från tillsynsman.


För varroa är hela Västra Götaland i zon 1. Länk till karta.

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer