Vi drar nu igång vår informationssida med allt som rör projektet för utbyggnad.

Vi kommer att löpande försöka uppdatera med vad som händer
samt vad som är på gång i projektet.


Dra i reglaget för att se jämförelse före samt planerad utbyggnad.

Totalt betalda utlägg i projektet: 154.853,90 kr


Utbyggnad

2023
2023-05-10

Läggning av golv i kök och hall

Arbetarna jobbade hårt med att få golvplattorna på plats
2023-03-29

Målning lagerrum

Målning av väggar i lagerrummet

2023-02-22

Spackling och slipning

Slipning och spackling av väggar snart klart

Nästa steg blir köpa färg, måla väggar och

golv i nya lagerrummet

2023-01-19
2022
2022-11-02

Väggar inne

Arbete på innerväggar pågår

2022-09-01
2022-08-24

Takläggning påbörjad

Taket har börjat komma på plats

2022-08-23
2022-08-01

Bygget framskrider

Här kommer några bilder på hur nybyggnationen går framåt tack vare våra medlemmar och sponsorer!

Panelen till bygget målas

Framsidan förbereds

2022-07-06

Plattan är nu gjuten!

Bottenplattan är nu på plats och så småningom ska arbetet med att grundmåla panelen påbörjas!

2022-06-13

Förberedelse för gjutning 2

Arbetet går vidare och nu är nedersta lagret isolering på plats och större delen av det övre lagret.
Ytterarmering är på plats. Borrning samt stänger mellan nya och gamla plattan är färdigt.
Avloppen är på plats utom en sista rörböj.
Kvar är en hel del småkapning av isolering mellan avloppsrören, sista biten armering i mellanvägg samt sedan utplacering av armeringsmattorna på rätt plats.

2022-06-09

Förberedelse för gjutning

Förberedelse för gjutning

Nu börjar man äntligen skönja hur utbyggnaden kommer att bli när vi fått formen på plats samt större delar av isoleringen.
Nästa steg är dragning av avloppsrör och sedan placering av armeringen innan vi kan gjuta.

2022-06-03

Grävning av grund

Grävning av grund

Grävning av grund samt förberedande markarbete är nu klart med hjälp av Bogges Gräv.
Ledningar för dagvatten är färdigt samt för V/A är det förberett så att vi senare kan ansluta detta.
Grus är lagt och packat så vi är nu redo för gjutning av bottenplatta.
Vi kommer själva att inom kort påbörja byggandet av gjutformen för plattan.

 

2022-06-01

Tekniskt samråd samt startbesked

Tekniskt samråd med kommunens byggnadsnämnd samt vår kontrollansvarige har genomförts.
Vi har återigen en del kompletteringar att ordna då byggreglerna nu är väldigt strikta och det är fruktansvärt mycket information samt handlingar som ska sammanställas. Vi noterar således att det blir svårare och svårare för ideella föreningar att både driva detta samt självständigt utföra uppgiften.
Vi kämpar dock vidare och vi har i nuläget delstartsbesked för gjutning av själva plattan.
Nytt delstartsbesked behövs innan vi påbörjar själva byggnaden med väggar och tak.
Byggmaterialet är levererat samt betalt och står säkert för väder och vind i krokarna.

2022-04-23

Uppmärkning av ytan för utbyggnaden

Uppmärkning av ytan för utbyggnaden

För att få en bättre överblick har markeringar som stöd satts upp vilket ger en bra bild för hur mycket plats den nya utbyggnaden kommer att ta i anspråk.

2022-04-14

Offert för utgrävning av grund klar

Offert för utgrävning av grund klar

Bogges Gräv lämnar ett förmånligt erbjudande för utgrävning av grund och därmed faller ännu en pusselbit på plats.

2022-04-12

Sjätte donationen

Sjätte donationen

Grevillis fond ger en riktad donation för köksutrustning som kommer att ingå i den nya utbyggnaden.
Därmed är vi nästan halvvägs med finansieringen av köksdelen.

2022-04-05

Kostnadsberäkning i detalj

Slutlig beräkning med inhämtande av offerter påbörjas.
Materialet är beställt.
Takstolar har vi offert.
Cementplatta har vi offert.
Anbud för utgrävning av grund ansågs för dyrt så vi arbetar på att hitta en annan lösning för detta.

Handikapp-anpassning samt WC inredning är ännu inte löst.
Inredning av köksdel är ännu inte löst.
Inredning av extra-rum är ännu inte planerat eller löst.

V/A anslutning har vi offert sedan tidigare från kommunen.

2022-04-03

Femte donationen

Femte donationen

Varuhuskedjan Jula beslutar att donera genom att ge ett tillgodohavande för utbyggnaden.

2022-03-31

Beställning av virke

Priserna på byggmaterial har ökat kraftigt under senaste året och med förvarning om ytterligare höjningar läggs en beställning för byggmaterial från Borgunda Bygghandel. Detta kommer efter leverans att förvaras i området.

Plywood för innerväggarna köps förmånligt in från Träbiten Byggvaror.

Därmed är kostnaden för materialet beslutad.

2021
2021-10-19

Beviljat bygglov

Beviljat bygglov

Efter ytterligare kompletteringar så beviljas vi äntligen undantag från detaljplanen och erhåller således bygglov.
Det är dock för sent att påbörja utbyggnad i år så planen nu är start under kommande vår 2022.

2021-08-04

Komplettering av bygglov

Ny kontrollansvarig anges samt beräkningsunderlag för takstolar har skickats in.

2021-04-20

Ansökan om dispens

Bygglovet blir dessvärre nekat i första instans då detaljplanen inte tillåter en så pass omfattande utbyggnad.
Vi ansöker således om ett undantag från detaljplanen, en process som dessvärre tar ett tag att genomföra.

2021-03-19

Fjärde donationen

Fjärde donationen

Biodlingens Vänner genom Sveriges Biodlares Riksförbund ger ett bidrag för utbyggnaden.

2021-03-11

Ansökan om bygglov

Ansökan för bygglov lämnas in och planen är att nu äntligen påbörja utbyggnaden inom kort.

2020
2020-12-09

Förhandling om V/A anslutning

Förhandling om V/A anslutning

Mariestads kommun erbjuder nu ett förmånligt avtal för anslutning för avlopp och vatten.
Föreningen får dock själva stå för grävkostnaden mellan utbyggnad ut till vändplanen.

2020-11-02

Beslut av medlemmarna

På årsmötet tas motionen om utbyggnad upp och årsstämman beslutar att vi snarast drar igång projektet och genomför detta med hjälp av medlemmarna.

2020-09-09

Motion från styrelsen

Det saknas ett formellt beslut från medlemmarna att påbörja och genomdriva projektet och således formulerar styrelsen en motion till årsmötet.

Byggnationen har blivit försenad på grund av Covid och planen nu är att börja utbyggnaden under våren 2021.

Kommunen är informerad och ska ta fram offert på V/A anslutning.

2020-09-08

Rabatt på material

Rabatt på material

Borgunda Bygghandel har lovat att erbjuda ett bra pris på material för utbyggnaden.

2020-07-29

Tredje donationen

Tredje donationen

Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa beslutar sig för att ge en donation till utbyggnaden.

2020-04-15

Andra donationen

Andra donationen

Grevillis fond beslutar sig för att ge en donation till utbyggnaden.

2020-01-08

Första donationen

Första donationen

John Hedins Stiftelse blir först med att ge en donation till utbyggnaden.

2019
2019-11-13

Presentation för medlemmar

På årsmötet ges en första presentation om planera samt en första kalkyl över kostnaderna ges.
Planen är att bygga ut lokalen med kök, tvätt och toalett.
Materialkostnad: ca 350.000 kr.
Anslutningsavgift V/A: 140.000 kr.
Arbete med att söka finansiering genom donationer för detta kommer nu att påbörjas.

2019-08-14

Första möte med kommunen

Den 14 augusti genomför Lars Nolberger och Jan-Erik Söderberg ett första möte med kommunen.

2019-06-07

Förslag på utbyggnad lämnas

På  styrelsemöte tas ett första förslag om utbyggnad upp.
Lars Nolberger får i uppdrag att sondera med kommunen vad som krävs.

Dokument


Donatorer


Donera

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer