På  styrelsemöte tas ett första förslag om utbyggnad upp.
Lars Nolberger får i uppdrag att sondera med kommunen vad som krävs.

Förslag på utbyggnad lämnas

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer