Detta är ett forskningsprojekt där varje distrikt kommer att få en digitalt avläst bikupa för att mäta vikt, temperatur och luftfuktighet. En app är under utveckling som kommer att kunna visa statistiken för alla kupor i Sverige.


Preloader

Vi uppdaterar så snart vi får mer information.

Länkar