Anmäl var dina bisamhällen finns

Om du har ett eller flera bisamhällen ska du anmäla till länsstyrelsen var dessa står uppställda.


Du ska göra anmälan när du etablerar nya bigårdar eller övertar en biodling som redan finns.
I anmälan ska du ange:

  • ditt namn och fullständiga adress
  • de geografiska koordinaterna eller vilken fastighet bisamhället är stadigvarande uppställt på
  • vilken kommun bigården finns i
  • om du brukar eller avser att flytta bisamhällen till en tillfällig uppställningsplats

Du ska också anmäla till länsstyrelsen om uppgifterna som du tidigare har angett inte längre är fullständiga eller riktiga. Det ska du anmäla inom en vecka. Om en bigård är utan bisamhällen mindre än tre månader behöver du inte anmäla ändringen. Om du har en anmäld bigård som är utan bisamhällen mer än tre månader ska du däremot avanmäla bigården.

Kontakta länsstyrelsen vid frågor:
010-224 40 00
E-post

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer