Den 3/2-2024 Åkte representanter från Mariestads Biodlarförening till Hjo för Årsmöte

10:00 Dagen började med Mingel, kaffe och smörgås
10:30 Årsmötet
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 Årsmötet fortsätter
Efter årsmötet: Ulrika Götvall höll en föreläsning om Hjo
Manne Ryttman informerade om den nya ekonomiska föreningen ”Våra Bin”

Motion Tidaholm 2023, avhandlades på mötet och årsmötet tillstyrkte att motionen går vidare till riks

Regionsårsmöte

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer