Föreningen innehar även utrustning för att tillverka mellanväggar av återvunnet vax.


Föreningen har utrustning för att smälta och prägla ditt eget vax.

För att det ska fungera att hålla vaxet separerat behöver du ha en mängd på 20 kg. Har du mindre mängd än så behöver du gå ihop med andra medlemmar så att ni får ihop tillräcklig mängd.

Själva behållaren för det smälta vaxet kräver ca 5 kg som inte kan utvinnas när man doppar skivorna. Denna återfås som en restklump när man är färdig och kan givetvis återanvändas vid nästa tillfälle, men minskar första årets möjliga uttag.

Ungefär 30 kg vax kan smältas och processas per dag (6h).
Systemet bygger på att medlemmarna hjälper varandra i grupper om minst 4 personer, det går inte att köra helt själv då det är en del teamwork.

Föreningen ställer normalt i ordning all utrustning under våren och i samband med detta görs ett schema för vilka som ska samarbeta och när.

För att täcka förslitning samt förbrukningsmateriel och annat tas en avgift ut på 15 kr/kg.

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer