Övriga grupper presenteras i alfabetisk ordning:


Avelssamordnare

Rolf Svantesson
Avelssamordnare

0708-83 28 83


Bihälso- och sjukdomskommitté

Anders Bergström

0703-67 82 77

Peter Uhr

0733-34 33 56

Micael Eriksson

0707-82 20 44

Gemensam e-post


Festkommitté

Åsa Arvidsson
Sammankallande

0730-60 35 43

Lars Nolberger

0706-42 42 36


Honungsbedömningskommitté

Adam Karlsson
Sammankallande
Arja Bergström
Bedömare

0702-63 53 79

Göran Davidsson
Bedömare
Rune Balder
Bedömare
Rolf Svantesson
Bedömare

0708-83 28 83

Gemensam e-post


Lokal- och fastighetsansvariga

Arja Bergström
Lokalansvarig

0702-63 53 79

Rolf Svantesson
Lokalansvarig

0708-83 28 83

Martin Isaksson
Lokalansvarig

0706-08 25 22


Pressansvarig

Lars Nolberger
Ledamot

0706-42 42 36


Revisorer

Jeanette Larsson
Ordinarie
Patrik Granath
Ordinarie

0706-98 91 34

Anette Elfvenfjärd
Suppleant

Gemensam e-post


Utbildningsansvariga

Anders Bergström
Utbildare/Samordnare

0703-67 82 77

Cathérine Van Den Brink
Utbildare Fortsättningskurs
Rolf Svantesson
Drottningodling

Gemensam e-post


Valberedning

Rune Balder
Samankallande
Claes Johansson

Gemensam e-post


Webbsida

Niclas Henriksson
Hemsida
Catherine van den Brink
Blogg/FAQ

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer