Styrelsemöte 2024-01-25 17:00 Föreningslokalen

Närvarande: Martin I, Micael E, Rolf S, Anne-Lie A, Niclas H

Frånvarande: Katarina K, Per N, Lars N, Richard N

 1. Mötet Öppnat
  Mötesordförande Martin I och mötessekreterare Niclas H
 2. Val av justeringsman
  Rolf S valdes till justeringsman
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes av styrelsen
 4. Föregående mötesprotokoll
  Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll
 5. Byggprojektet
  Micael tar hand om en del överblivna skåp, resten läggs ut på hemsidan och supertext
  Rickard kontrollerar alternativ till vatten och avlopp, arkivskåp
  Martin tar in offerter på alternativ vägg golv material till handikapp toalett
 6. Ekonomi
  Anne-lie informerade 177,520.31 på kontot, Anne-Lie informerade om påbörjat budget arbetet
  100 medlemmar har betalt medlemsavgiften hittills
  Anne-Lie informerade att behörighet till Swedbank är klar
  Anne-Lie berättade om fastighetsförsäkring
  Styrelsen beslutade försäkringarna ska gås igenom
 7. Leader
  Styrelsen beslutade frågan överlämnas till Niclas och Anne-Lie
 8. Försäljning Marci Hus Ullervad 11/2-2024 11-16
  Styrelsen beslutar att föreningen närvarar. Martin ansvarar
 9. Löfsängs Vävföreinng 11/3 18-19
  Styrelsen beslutar att föreningen närvarar. Lars tillfrågas
 10. Ej betalda medlemsavgifter
  Styrelsen gick igenom ej-betalda medlemsavgifter
 11. Övriga Frågor
  Hälsokontrollen diskuterades, 1 kontroll var 5e år
  Martin informerade Markus tycker hemsidan ska uppdatera Bitillsyningsmän
  Distriktsårsmötet den 3/2 i Hjo, Samåkning hur många åker? 7 st anmälda
 12. Nästa Möte
  Beslut om nästa möte Tisdag den 2024-02-20 kl 17:00 i föreningslokalen
 13. Mötet avslutat
Protokoll Styrelsemöte
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer