Distriktets föreningar tillfrågas om de är intresserade av att delta i projektet.

Föreningarna tillfrågas

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer