Distriktets styrelse genomför ett extra styrelsemöte gällande förfrågan från BeeLab.
Styrelsen beslutar att föreningarna får ansöka om att erhålla kupan, bäst motivering kommer att tilldelas kupan.

Extra styrelsemöte

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer