Uppmärkning av ytan för utbyggnaden

För att få en bättre överblick har markeringar som stöd satts upp vilket ger en bra bild för hur mycket plats den nya utbyggnaden kommer att ta i anspråk.

Uppmärkning av ytan för utbyggnaden

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer