Distriktets styrelse väljer att tilldela distriktskupan till Mariestads Biodlarförening.

Mariestads Biodlarförening blir utvald

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer