Bygglovet blir dessvärre nekat i första instans då detaljplanen inte tillåter en så pass omfattande utbyggnad.
Vi ansöker således om ett undantag från detaljplanen, en process som dessvärre tar ett tag att genomföra.

Ansökan om dispens

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer