Det saknas ett formellt beslut från medlemmarna att påbörja och genomdriva projektet och således formulerar styrelsen en motion till årsmötet.

Byggnationen har blivit försenad på grund av Covid och planen nu är att börja utbyggnaden under våren 2021.

Kommunen är informerad och ska ta fram offert på V/A anslutning.

Motion från styrelsen

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer