Tekniskt samråd med kommunens byggnadsnämnd samt vår kontrollansvarige har genomförts.
Vi har återigen en del kompletteringar att ordna då byggreglerna nu är väldigt strikta och det är fruktansvärt mycket information samt handlingar som ska sammanställas. Vi noterar således att det blir svårare och svårare för ideella föreningar att både driva detta samt självständigt utföra uppgiften.
Vi kämpar dock vidare och vi har i nuläget delstartsbesked för gjutning av själva plattan.
Nytt delstartsbesked behövs innan vi påbörjar själva byggnaden med väggar och tak.
Byggmaterialet är levererat samt betalt och står säkert för väder och vind i krokarna.

Tekniskt samråd samt startbesked

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer