Hjälp och stötta våra medlemmar i ditt lokalområde med deras biodlingar.
Genom att medlemmar med mer erfarenhet hjälper nya eller ringrostiga medlemmar ökar vi kunskapen och förbättrar djurhållningen.
Sträck ut en hjälpande hand du med!

Ange inom vilket/vilka områden du vill verka inom.
Klicka eller dra en fil till detta område för att ladda upp
Ladda upp ett profilfoto till din presentation

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer