Slungade honungsramar

kr

Ange antal ramar som du har slungat:

Beskrivning

Efter avslutad slungning i föreningens lokaler betalar du 2 kr per slungad ram för att täcka drift och underhåll av maskinerna.

Slungade honungsramar