Stödmedlem

100 kr

Ett begränsat stödmedlemskap inom Mariestads Biodlarförening.

Kategori:

Beskrivning

Stödmedlemskap för personer som ej aktivt bedriver någon form av
biodling utan som enbart vill ta del av den lokala föreningsverksamheten samt stötta
denna.

Medlemmar inom denna kategori administreras direkt genom föreningen.

Medlemskap ger ingen rätt att inneha någon form av förtroendepost eller ledande befattning i föreningen eller SBR:s verksamhet då detta strider mot stadgarna. Deltagande får istället ske i föreningens egna verksamheter men ger ingen rätt i distriktets eller förbundens.
Vidare är denna grupp inte försäkrade genom den kollektiva försäkringen som övriga har genom sitt medlemskap i SBR.

Stödmedlem