Organisationen COLOSS genomför en enkätundersökning om kunskapsöverföring under 2020  i fler än 25 länder över hela världen.

-Vi vore tacksamma om du vill bidra med dina svar, säger Lotta Fabricius Kristiansen, RådNu, Sveriges lantbruksuniversitet och Preben Kristiansen, Rådgivare bihälsa, Jordbruksverket.

Frågorna i enkäten omfattar bland annat följande:
Vilken utbildning inom biodling har du och vilken typ av utbildning skulle du vilja ha, vilka typer av biodlarnätverk tillhör du, hur och varifrån får du information om biodling, vilka är de största problemen i din biodling, och vilka frågor ska forskning och rådgivning fokusera på i framtiden?

Om du vill delta i enkätundersökningen  gå  in på COLOSS-enkät och bidra med dina svar.
Det tar cirka tio minuter att besvara frågorna i enkäten, som är öppen fram
till och med 15 oktober 2020.

Resultatet från den kommer att användas som ett av verktygen till
att förbättra, utveckla och anpassa forskningen och rådgivningen för
framtidens biodlare.

Enkät om kunskapsöverföring

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer