Nominera kandidater till centrala poster i förbundet

I senaste bitidningen efterfrågar SBR förslag på kandidater till centrala poster inom förbundet som kan presenteras på riksförbundsmötet under april 2021.
Ett förtroendeuppdrag på riksnivå i Biodlarna innebär en hel del ideellt arbete, men också reseersättning och ett måttligt dagsarvode för sammanträden. Det är både fysiska möten då man träffas i samma lokal och även telefonmöten.

Mellan sammanträdena sker kommunikationen per dator, så ledamöter bör vara beredda att läsa sin e-post så gott som dagligen. Ledamöter i förbundsstyrelsen deltar också i kommittéer, arbetsgrupper och kan vara Biodlarnas representanter vid kontakter med myndigheter.

Vi tar gärna emot synpunkter från distrikt, föreningar och enstaka medlemmar.
Skicka gärna in förslag på personer som kan tänkas fungera väl på någon central post i förbundet.

Kontaktperson är Stig Hansson (sammankallande för valberedningen), Tel: 0709 – 60 91 23

Nominera kandidater till centrala poster i förbundet

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer