Information från styrelsen, December 2020

Styrelsen har nu haft sitt första möte och har följande att informera:

Val av funktioner för styrelsemedlemmar:
Camilla Pärleborn har valts till vice ordförande.
Carl Hashmi har valts till sekreterare.
Flippa Setterwall har valts till kassör.

Projekt vaxskruv:
Vi har en bidragsansökan inskickad för detta där vi ännu inte har erhållit något slutligt svar.

Projekt vattenspegel:
Gemensamt med koloniområdet samt en fiskeklubb och en fågelskådarklubb finns det planer på att återställa markområdet söder om föreningslokalen intill ån.
Området har idag växt igen vilket hindrar det naturliga djurlivet.

Projekt utbyggnad:
Efter omförhandling har vi erhållit ett mycket förmånligt bud från kommunen för anslutning av VA.
Vi har även skickat in två nya bidragsansökningar för detta projekt till Sveriges Biodlares Riksförbund som förvaltar ett antal fonder.

Vaxprägling:
Frågan bordlades av tidigare styrelse och vi har nu fattat beslut om att inte genomföra någon egen smältning samt prägling av vax under detta år.
Har ni ingen egen utrustning är det således Biredskapsfabriken som är närmaste alternativet.
För er som var delaktiga i fjol kommer Thomas Johansson att kontakta er direkt för en alternativ lösning.

Nya riktlinjer från Svensk Honungsförädling:
Detta kommer inte påverka medlemmarna nämnvärt mer än att administrationen förändras inför nästa år där varje person blir egen direktleverantör till SHF.
Vi återkommer med detaljerad information till hösten.

Logotyp:
Föreningen saknar en egen logotyp. Alla medlemmar är välkomna att skicka in förslag på ny logotyp som kan stärka vårt varumärke.

Utbildning:
Styrelsen ska dels se om vi kan skapa en teoridel för drottningodling tillsammans med en lathund.
Anders Bergström kommer på sikt behöva trappa ner som kursledare och vi bör redan nu involvera nya adepter som på sikt kan axla rollen.
Känner du att du är inspirerande samt pedagogisk med ett djupt intresse inom biodling är det bara att ta kontakt.


Har ni funderingar, förslag eller andra frågor?
Ni kan alltid kontakta endera person inom styrelsen eller föreningen för vidare dialog.

Information från styrelsen, December 2020

En reaktion på “Information från styrelsen, December 2020

  • 2 januari 2021 kl. 17:52
    Permalänk

    Spännande läsning! Ser fram emot det nya biåret😋🐝

Kommentarer är stängda.

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer