Snart dags för årsrapport 2021

Årsrapport 2021


ÄNNU EN BIODLARSÄSONG närmar sig sitt slut och det är dags att tänka på
årsrapporten. Rapporten är värdefull för Biodlarnas årsstatistik.
Lämna till din förening senast i samband med föreningens årsmöte i
november.

Varför ska jag lämna in årsrapporten?
• Biodlarna kan presentera en säkrare statistik
• Pålitligare fakta om vinterdödligheten
• Jordbruksverket och EU får säkrare statistik om hur många bi-
samhällen vi har

Vart ska jag lämna min årsrapport?
Din rapport ska lämnas till din förening.
(OBS! Skickas ej till Sveriges Biodlares Riksförbund)

Hur tar vi som förening emot rapporten?
Varje förening utser en eller flera pålitliga personer med hög integritet, som tar emot årsrapporterna. Dessa personer sammanställer föreningens resultat, och förstör/bränner sedan de enskilda rapporterna. Inga enskilda rapporter går vidare till Biodlarna eller myndigheter. De utsedda personerna ska ha tystnadsplikt och inte föra några enskilda uppgifter vidare, utan bara redovisa föreningens sammanställning.

Alla medlemmar, även familjemedlemmar bör lämna rapport och i de fall de inte är aktiva biodlare så blir det nollor i rapporten.
Uppgifterna kan antingen fördelas mellan huvudmedlem och familjemedlem, alternativt noteras familjemedlemmens uppgifter med nollor.

Den ansvarige kan fylla i nollor i sammanställningen, när man är säker på att medlemmen inte har bikupor för närvarande.

Biodlarna uppmanar varje förening att arbeta aktivt för att få in så många årsrapporter som möjligt. Ett bra sätt är att ringa runt till dem som saknas och be att få uppgifter per telefon. Det kräver arbete, och ställer också krav på pålitlighet hos dem som ringer upp.

Tack för ditt deltagande!


Vi i Mariestads Biodlarförening har inte möjlighet att ringa runt till alla utan kommer precis som föregående år att ta emot dessa antingen om ni laddar ner följande blankett och fyller i den eller river ur motsvarande ur kommande Bitidningen och sedan lämnar på onsdagsträffarna. Årsmötet är annars sista dag att lämna in uppgifterna:


Alternativt kan ni fylla i följande formulär:

Årsrapport 2021
Ange ditt namn eller ett påhittat om du vill vara anonym. Vi behöver bara något för att särskilja registreringar.
Ange antalet samhällen som invintrades under hösten 2019.
Ange hur många samhällen som du förlorade av de invintrade samhällena 2020.

Vinterförluster räknas från avslutning av invintringen och fram till till första dragperioden på vårkanten.

Ange hur många samhällen du har haft under 2021.
Ange den totala skörden för 2021 i antalet kg.
Ange gärna din e-postadress om vi behöver kontakta dig. (Valfritt)
Snart dags för årsrapport 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer