Idag är det världsbidagen!

Varje år den 20 maj är det världsbidagen. Denna dag vill vi särskilt uppmärksamma vilken nytta våra bin utgör samt hur viktigt deras arbete är.
Vi har därför samlat lite information med olika saker som kan göras för att hjälpa våra vänner.

Många människor är intresserade av bin så varför inte besöka en lokal biodlare eller biodlarförening. Vår förening tar gärna emot grupper som förskoleklasser, skolklasser, hembygdsföreningar, odlingssällskap, kulturgrupper eller vilken intresseförening som helst och visar då gärna upp vår bigård, informerar om våra bin samt vi har mycket utrustning för att hantera och producera olika biprodukter som vi gärna visar. Skicka gärna en intresseanmälan till info@mariestads.biodlarforening.se.

Skriv på upprop mot bekämpningsmedel i jordbruket, en kampanj där nästan 50 000 personer har skrivit på en namninsamling mot bekämpningsmedel som skadar bin.
Det har visats i tidigare studier bland annat att bina tappar i orienteringsförmåga och att de får sämre motståndskraft mot sjukdomar när de utsätts för bekämpningsmedel i samma utsträckning som är vanligt i dagens jordbruk. Nu visar en ny studie att även binas förmåga att föröka sig drabbas. Det vanliga svampgiftet fenbukonazol drabbar
hanarna hos bina genom att förändra deras lukt och försämrad förmåga att vibrera kroppen. Båda dessa faktorer är viktiga för att en hona ska bli intresserad av dem. Dessutom påverkas deras förmåga att para sig.

Omvandla din (eller annans!) gräsmatta till äng. Det kommer ge fler blommor, artrikare miljöer och färger!

Handla KRAV-märkt mat om du inte har en lokal producent! KRAV-odlat är odlat utan bekämpningsmedel etc så på så vis gynnar vi våra egna bin i deras födosök!

Gynna vildbina! Många bor inte på hotell (dvs sådana bihotell med hål i trästockar etc)
Många trivs i marken ofta i sand och värme. Gör en slänt för vildbin i din egen trädgård.

I följande rapport kan du läsa om vilken nytta våra biprodukter har och vad det kan användas till när det gäller näringsmässiga och läkande egenskaper.

I följande artikel beskrivs varför vi behöver fler bin.

Sedan finns det mängder med sidor om bra växter att plantera som gynnar alla pollinatörer.
Blomsterfrämjandet
Biodlarna

Det pågår även en rolig aktivitet för barn där förbundet gärna vill ha in tecknade bilder på bin.

Biodlarna har även ett kunskapstest om du vill testa dina kunskaper.

Vi hoppas att detta har inspirerat er och ställ gärna frågor om ni har funderingar eller förslag.

Idag är det världsbidagen!

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer