Information från styrelsen, Juni 2022

Styrelsen har nu haft sitt sjunde styrelsemöte denna gång med sex ledamöter närvarande, och har följande att rapportera:

Projekt utbyggnad:
Vi har nu genomfört tekniskt samråd och efter en del kompletterande ritningar har vi fått delstartsbesked för att kunna färdigställa bottenplattan.
Därefter kommer vi på nytt behöva komplettera med nya handlingar för att få startbesked för väggar och tak så det är väldigt mycket administrativt.
Vi försöker dock trycka på och de moment som vi själva kan genomföra kommer vi att försöka lösa med hjälp av våra medlemmar.
Det mesta av materialet är inköpt och på plats så nu är projektet rent praktiskt igång.
Är mycket kostnader nu så våra konton sinar i rask takt.
För själva konstruktionen är det mesta dock redan färdigt. Är betongen, takstolar samt lite annat som återstår.

Prislista:
Då vi bytt storlek på flaskorna för den flytande honungen så har det återigen blivit felaktig prissättning.
Den är på 425 ml så priset ska vara 80 kr per flaska och inget annat.

Utbildning:
Nybörjarkursen kör för fullt i bigården och den 15 juni kommer föreningens första honung att börja slungas.
Slungrummet är nu färdigställt och alla som vill använda slungrummet bör vara med den 15:e för att se hur alla maskiner fungerar.
Några av kuporna har redan fått sin andra låda.

Drottningodlingskursen fortgår och vi har redan träffats 6 gånger men 2 av tillfällena har mest varit teori då vädret ställt till det.
Vi har fått se att det är mycket som kan gå fel och ständigt så får vi både se detta både praktiskt men även utbyta erfarenheter i våra egna odlingar.
Nästa träff är måndag 13/6 klockan 18:00 då vi först ska larva och sedan åka med våra avläggare för parning ute på Dillö så blir en sen kväll.

Samhällsprojekt i Töreboda:
Verkar vara svårt att få någon som vill delta i detta projekt och i nuläget är det enbart Studieförbundet Vuxenskolan som ens försöker driva något.
Vi funderar på att avsluta detta projekt då det inte verkar finnas något reellt intresse så vi bränner bara pengar och energi helt i onödan i nuläget utan någon form av respons alls från projektansvariga.

Studiebesök:
Vi har betat av de flesta inplanerade nu och vi har några inför hösten men då vi nu bygger om så är det bra med lite andrum.
Dörren är dock alltid öppen om någon vill boka in ett besök.

Honungsdepån:
Vi har gått ut med viktig information via supertext till alla medlemmar så det är viktigt att alla medlemmar som behöver agerar på detta.
Kontakta Lars Nolberger vid övriga frågor.
Är som vi tidigare påtalat kvotering samt andra begränsningar gällande uppköpen i år.

Adoptioner:
Efter senaste marknadsdagarna har vi lyckats få in betydligt fler adoptioner men vi är knappt uppe i halva fjolårets adoptioner så är betydligt segare i år och vi kommer behöva stänga årets adoptioner första augusti eftersom säsongen då avslutas. Datumet för öppet-hus för alla bifaddrar är ännu inte beslutat.

Nästa möte blir tisdag den 26 juli 17.15

Information från styrelsen, Juni 2022

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer