Föreläsning om att hitta källorna till ditt landsbygdsföretag.

Länsstyrelsen Västra Götaland arrangerar en föreläsning om att hitta källorna till ditt landsbygdsföretag.

10 maj 2022, kl. 9.00 – 12.30


Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter besökare och gäster inom besöksnäringen.

Alla platser har en historia att berätta, en historia som dessutom kan användas för att göra ditt besöksföretag intressantare för dina gäster. Du kan använda historien om din gård eller bygd för att marknadsföra ditt besöksföretag eller för att utveckla dina gästers upplevelse vid besöket. Men hur lär man sig mer om en plats? Det finns många spännande källor att gå igenom via internet.

I den här föreläsning går vi genom arkiv, samlingar och tillgänglig information på internet. Under föreläsningen får du lära dig att titta på och hitta bland annat historiska kartor och naturinventeringar.
Fokus är vilka natur- och kulturvärden som kan finnas i odlingslandskapet och hur vi genom skötsel och hävd kan både visa upp en plats, men också bevara den för framtida generationer.

Exempel på arkiv och samlingar vi går igenom under föreläsningen:

  • Länsstyrelsens karttjänst, Informationskartan
  • Fornlämningar och bilder, Riksantikvarieämbetet
  • Ängs- och betesinventeringen, TUVA, Jordbruksverket
  • Historiska kartor, Lantmäteriet
  • Riksarkivet, kartor mm
  • Skogens pärlor, Skogsstyrelsen
  • Ortnamn och folkminnen, Institutet för språk och folkminnen

Målgrupp

Målgruppen är landsbygdsföretagare som vill utveckla verksamheten inom besöksnäringen.

Om föreläsaren

Föreläsare är Erika Kvarnlöf, Länsstyrelsen Västra Götaland. Erika har en magisterexamen i arkeologi och arbetar med rådgivning inom landsbygdsutveckling med fokus på kommunikation och marknadsföring.

Praktisk information

Sista anmälningsdag är den 3 maj. Din anmälan är bindande och vi räknar med att du deltar. Vi kommer att prioritera anmälningar från målgruppen. Får du akuta hinder vill vi att du hör av dig direkt. Det är extra viktigt eftersom det kan finnas personer på reservlistan som vill vara med.

Vi skickar en kallelse och åhörarkopia till dig efter sista anmälningsdag.

Om kursen är fullbokad kontakta kursansvarig: Erika Kvarnlöf, telefon: 010-224 53 17, e-post: erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se för att anmäla dig till reservlistan.

VAR:

Digital föreläsning via Skype. Deltagarna kopplar upp sig via en länk och för bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du använder en dator med kamera och stadig internetuppkoppling. Alla som kan bör använda headset för att både höra och höras bättre.

KOSTNAD:

Föreläsningen är kostnadsfri för deltagarna, aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

03 maj 2022

Föreläsning om att hitta källorna till ditt landsbygdsföretag.

Datum

10 maj 2022
Expired!

Tid

09:00 - 12:30

Mer info

Läs mer

Plats

Online
Online
Länsstyrelsen VG

Arrangör

Länsstyrelsen VG
Läs mer

Lämna ett svar