Forskningsresultat om honungsbin presenteras på konferens, Nordens Ark

EU-projektet ”BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystem” närmar sig sitt slut. Forskare från Högskolan i Skövde har med hjälp av sändare på bin kunnat följa och jämföra binas beteenden och genom kupvågor studerat vintervikten i bikupor med koppling till påverkan från klimatförändringar. I slutet av maj presenteras resultaten i samband med en internationell konferens på Nordens Ark.

Bi som sitter på en vit körsbärsblomma

Under tre år har EU-projektet om det nordiska biet och dess underarter pågått. Det är ett svensk-norskt samarbete mellan Stiftelsen Nordens Ark, Norges Birøkterlag, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde. Projektet fick 2,5 miljoner kronor i forskningsmedel från Interreg (Sverige-Norge europeiska regionala utvecklingsfonden).

Från Högskolan i Skövde är det Sonja Leidenberger, lektor i biovetenskap och Niclas Norrström, lektor i biovetenskap som arbetat med forskningen kring bin.

– Projektet slutade egentligen förra året, men förlängdes ett halvår på grund av pandemin. Nu avslutar vi projektet med en konferens där vi kommer att presentera alla resultat, förklarar Sonja Leidenberger.

Konferensdagar med fokus på bin

Den internationella tvådagarskonferensen kommer att äga rum på Nordens Ark i månadsskiftet maj/juni och det finns möjlighet att delta både på plats eller digitalt. I anslutning till konferensen finns det dessutom möjlighet att boka en dagsutflykt till Väderöarna för att på plats få se en avelsstation för nordiska bin.

– Deltagarna behöver anmäla sig till konferensen, men den är öppen för alla. Det här är ett projekt som har intresserat många, såväl andra forskare som biodlare och allmänheten. Under konferensen kommer vi, svenska och norska forskare och studenter, som jobbat inom projektet presentera våra olika resultat, men även talare från Irland, England och Tyskland medverkar.

Tusentals bin med sändare

Sonja Leidenberger och forskarkollegan Niclas Norrström har bland annat tittat på hur det inhemska nordiska biet anpassat sig till olika klimatförändringar såsom torrare somrar och mildare vintrar. Ett omfattande arbete gjordes under hela projekttiden med att förse tusentals bin, i bisamhällen i både norra och södra Sverige, med små sändare. Under två säsonger har forskarna följt binas flygaktiviteter, livslängd och övervintring för att för att kartlägga binas olika egenskaper. All insamlad data sammanställs nu och analyseras.

Vad betyder den här forskningen för er och Högskolan?

– Det är viktigt att vi nu får möjlighet att tala om för såväl andra forskare som för allmänhet vad vi inom projektet har studerat och hittat. Att vi kan visa hur forskningen kommer till nytta och användning och lyfta hur den nya kunskapen kan användas när det gäller bland annat ekosystemtjänst som pollinering och framtidens biodling. Vi har givetvis även tankar på hur vi kan gå vidare med forskning om våra nordiska bin och dess underarter.

Visningskupa och bigård kvar till besökarna

Det här är ett forskningsprojekt som fått stor uppmärksamhet hos allmänheten.

– Ja, det har intresserat många och det är jättekul. Vi har fått frågor så det känns bra att kunna berätta om våra resultat och vi ska även ta fram en populärvetenskaplig broschyr. På Nordens Ark kommer dessutom vår experimentbigård och visningskupa finnas kvar, så att besökare kan lära sig mer om bin, om hur bisamhällen fungerar och vad man kan göra för våra bin.

Inbjudan till INTERREG Bee research conference, May 31-June 2, 2022, Nordens Ark (ladda ner programmet som pfd)
BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystem


Invitation to INTERREG Bee research conference


May 31—June 2, 2022, Nordens Ark, Sweden

To summarize three years of research on comparing honey bee subspecies, including
the Nordic bee, you are invited to attend this conference hosted by Nordens Ark,
Sweden and facilitated by the INTERREG Bee Research Project Supporting Nordic
Brown Bees.

Please confirm your attendance by 10/05/2022 by filling in and submitting the
registration form at: https://forms.gle/vhxPSXG2NpE2yy2G8
You can take part at place or online (online registration is possible until the 25th of May).
Föreningen Nordbi

Program
May 31, Tuesday
08.00-10.00 Registration, morning coffee with sandwich (hotel foyer)
10.15-10.30 Welcome (Tigerhouse), Nordens Ark Mats Höggren, NA
10.30-11.00 Intro to the project BIstånd and INTERREG Mats Niklasson, NA and Luis Cadahía-Lorenzo, Birökterlag
10.30-11.00 3 years INTERREG project – a summary Sonja Leidenberger, HIS
11.00-11.30 Rescuing the last Nordic bee in Sweden Ingvar Arvidsson, Nordbi
11.30-12.00 Dynamics of honey bee subspecies historically Mats Niklasson, NA
12.00-13.15 Lunch in the restaurant
13.15-14.00 Guided tour Experimental apiary (2 groups) Sonja Leidenberger, HIS and Ann-Charlotte Berntsson, NA

14.00 Session 1 Ecology and Behavior
14.00-14.20 Winter survival and weight losses Niclas Norrström, HIS
14.20-14.35 Thermography analysis during winter Finja Schaumann, HIS and Sonja Leidenberger, HIS
14.35-15.00 Fly activities and other ecological observations Sonja Leidenberger, HIS and Niclas Norrström, HIS
15.00-15.15 Coffee
15.15-15.45 Investigating adaptation and diversity of wild Irish honeybees. Grace McCormack, NUI
15.45-16.05 Comparison of simultaneous behaviour between four Apis mellifera subspecies: summer 2021. Elizabeth Crawford, QUB
16.05-16.15 Comparison of simultaneous behavior between four Apis mellifera subspecies: spring 2022 Toni Högberg, HIS
16.15-16.45 Norwegian results of the INTERREG project Luis Cadahía-Lorenzo, Birökterlag
16.45-17.15 Introgression and the genetic basis of colony level traits in Apis mellifera mellifera. Victoria Buswell, UOP
19.00 Dinner in the restaurant

June 1, Wednesday
07.30-08.30 Breakfast
8.30 Session 2 Bee health and honey production
09.00-09:30 Bee health and bee diseases – an overview Eva Forsgren, SLU
09.30-09:40 Questions
09.40-10.15 Varroa resistance Eva Forsgren, SLU
10.15-10.30 Coffee
10.30-10.45 Varroa in the INTERREG project Sonja Leidenberger, HIS
10.45-11.20 Nosema in the INTERREG project Natuschka Lee, UU
11.20-11.40 Honey production and quality Sonja Leidenberger, HIS
11.40-12.00 Honey analysis for pollen Åslög Dahl, GU
12.15-13.00 Lunch in the restaurant
13.00-13.55 Guided tour to the Observation hive and pollination loop (2 groups) Ann-Charlotte Berntsson, NA and Mats Niklasson, NA

14.00 Session 3 Pollination
14.00-14.45 Pollen selection in the INTERREG project Åslög Dahl, GU
15.00-15.15 Coffee
15.15-16.00 The potential of spatial prediction models for informing pollinator and pollination conservation plans Markus Sydenham, NINA
16.00-16.45 Pollen microscopy laboratory Åslög Dahl, GU
16.45-17.10 Breeding the Nordic bee (M.mellifera) in Norway Camilla Sundby, Birökterlag
17.10-17.30 Information about breeding station and work at NA Ann-Charlotte Berntsson, NA and Mats Niklasson, NA
19.00 Barbeque dinner in Varghuset, including guided tour in the zoo

June 2nd Thursday
07.30-08.15 Breakfast
08.15 Summary of the project and future perspective
08.45 Transportation to Hamburgsund harbour
10.00 Boat to Väderöarna
10.45 Arrival and coffee,
11-12.30 Guided tour of the breeding station Ann-Charlotte Berntsson, NA and others
12.30 Lunch at Väderöarna
Official ending of project and conference Boat back
14.30 Workshops at Nordens Ark: referensgrupp/board
16.30 End

Speakers:
Mats Höggren, CEO Nordens Ark (NA), Sweden
Mats Niklasson, Nordens Ark (NA), Sweden
Luis Cadahía-Lorenzo, Birökterlag, Norway
Sonja Leidenberger, University of Skövde (HIS), Sweden
Ingvar Arvidsson, Föreningen Nordbi, Swe
Ann-Charlotte Berntsson, Nordens Ark (NA), Sweden
Niclas Norrström, University of Skövde (HIS), Sweden
Finja Schaumann, University of Skövde (HIS), Sweden and University Jena, Germany
Grace McCormack, National University of Ireland Galway (NUI), Ireland
Elizabeth Crawford, Queen ́s University Belfast (QUB), Ireland
Toni Högberg, University of Skövde (HIS), Sweden
Victoria Buswell, University of Plymouth (UOP), United Kingdom
Eva Forsgren, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden
Natuschka Lee, Umeå University (UU), Sweden
Åslög Dahl, University of Gothenburg (GU), Sweden
Markus Sydenham, Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Norway
Camilla Sundby, Birökterlag, Norway

Accommodation
The on-site Nordens Ark Hotel is available for accommodations. The hotel has 29 rooms.
Single room 1149 sek, double 1599 sek, room with three beds 2399 sek, room with four beds 3399 sek per night.
If you have any questions concerning registration or accommodation please feel free to contact:
ulrica.ahlrot@nordensark.se

Forskningsresultat om honungsbin presenteras på konferens, Nordens Ark

Datum

31 maj 2022 - 02 jun 2022
Expired!

Tid

08:00 - 16:30

Mer info

Läs mer

Plats

Nordens Ark
Åby säteri, 456 93 Hunnebostrand
Nordens Ark

Arrangör

Nordens Ark
Webbplats
https://nordensark.se/

Övriga organisatörer

Interreg Sverige-Norge
Interreg Sverige-Norge
Norges Birøkterlag
Norges Birøkterlag
Läs mer

Lämna ett svar