Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Februari 2021

Styrelsen för distriktet har nu haft sitt första sammanträde och har följande att informera.

Val av ansvarsposter:

Mikael Wahll är sedan tidigare vald som ordförande på årsmötet.
Mikael är även utvald som den ena firmatecknaren.
Övriga ansvarsområden fördelas enligt följande:

Maria Wetterström Stålarm blir vice ordförande:
Utöver detta ansvarar Maria även som webbansvarig för distriktets sidor samt ansvarig för digitala verktyg.

Judith Freyliv blir omvald som sekreterare.
Utöver detta blir Judith ansvarig administratör för medlemssystemet.

Torbjörn Henningsson blir omvald som kassör.
Torbjörn är även utvald som den andra firmatecknaren.

Bert Trybom blir omvald som utbildningssamordnare samt avelssamordnare.

Carl Hashmi blir ansvarig kontaktperson gentemot förbundet.
(Informationen kommer även sedan tidigare att gå till respektive ordförande)

Anders Klarén blir näringsbiodlingssamordnare.

Ombud till riksförbundet:
Mikael, Maria samt Bert kommer att representera distriktet på riksförbundsstämman som hålls online 17-18 april.
Reserver är Judith och Carl.

Övrigt:
Kontaktinformation
Det har generellt varit svårt för respektive samordnare att nå ut till föreningarna med information samt dialog då kontaktinformationen oftast är felaktig eller inaktuell.
Det är således viktigt att samtliga föreningar fortlöpande dels uppdaterar sina medlemsregister hos förbundet och dels etablerar kontakt med respektive distriktssamordnare.

Utbildning
Förbundet arbetar med att ta fram utbildningsmaterial inom flera olika områden och frågan lyftes även om detta kan göras även för nybörjarkurser.
Förhoppningen är att det går att göra ett något mer interaktivt material som kan nyttjas av föreningarna.
Vidare vore det bra med teoridel både före och efter det praktiska momentet för att skapa en djupare förståelse och kunskap bland medlemmarna.
För detta vore det ypperligt om det fanns färdiga filmer samt material för respektive kursdeltagare att på egen hand i mån av tid och intresse att kunna fördjupa sig eller reflektera över det som har behandlats. Även som repetition för de som kanske inte varit aktiva inom ett ämnesområde på ett tag.
Bert Trybom ska även sondera vilka utbildningar som föreningarna i nuläget efterfrågar samt även föra dialog med Åsa Bergman på Studieförbundet Vuxenskolan.
Bert ska även ta kontakt med de föreningar som idag erbjuder kurser på distans och höra hur de har lagt upp utbildningarna samt om delar eller samarbeten kan ske med andra föreningar.
Föreningarna behöver även komma in med förslag eller behov av föreläsningar etc som distriktet kan driva.

Digitalisering
Det är idag svåröverblickbart samt handlingar och material tenderar att fastna eller vara svåråtkomligt.
Carl kommer inför nästa möte att förbereda en presentation hur man kan nyttja gratistjänster för att skapa digitalt arkiv med dokumentdelning samt andra funktioner för att underlätta distriktets arbete.

Distriktet har sedan tidigare en Zoom-licens för digitala videomöten som bekostas av förbundet vilket fritt kan nyttjas av samtliga föreningar.
Då vi har 13 föreningar i distriktet och enbart ett mötesrum tillgänglig måste detta bokas genom Maria så att det inte uppstår krock.

Motioner
Motionerna från årsmötet är inskickade till förbundet av Mikael.

Bifika
Det framröstade förslaget från årsmötet om ett löpande digitalt möte där medlemmar kan diskutera allt möjligt som har med biodling att göra kommer nu att sjösättas.
Premiär sker tisdag den 2 mars mellan 20:00 – 22:00 varpå alla medlemmar fritt kan välja att hoppa in eller ur mötet.
Därefter återkommer aktiviteten varje tisdag via samma länk.


Har du ett förslag eller något du vill att vi tar upp i distriktet fyll i formuläret via följande länk.

Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Februari 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer