Nytt bidrag från Biodlingens Vänner

Förbundet har godkänt vår ansökan på bidrag med 20.000 kr ur fonden Biodlingens Vänner för att stödja föreningen och dess fortsatta verksamhet.
Vi är mycket glada för detta bidrag vilket hjälper oss en bit på vägen.

Förbundsstyrelsen har beslutat bevilja Mariestads Biodlarförening bidrag med 20 000 kronor ur fonden Biodlingens vänner.

Med detta beslut vill styrelsen önska föreningen lycka till i sina fortsatta ambitioner att utveckla föreningens verksamhet och genom detta arbete locka flera att bli aktiva biodlare, samt stärka vårt stolta förbund. Styrelsen vill också uppmärksamma det värdefulla arbete som utförs i förbundets lokala föreningar och tacka för allt arbete som ni bidrar med!

Nytt bidrag från Biodlingens Vänner

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer