Under sen vinter är det många som förbereder sig inför kommande säsong med…

  • inventering av biodningsmaterial
  • förse ramar av vaxmellanväggar
  • gå igenom sparade gamla ramar

Biodlingsmaterial

Angående biodlingsmaterial vill jag gärna ha minst 1 skattlåda per bisamhälle. Helst med utbygda ramar och annars en blandning med ramar med vaxmellanväggar. För övrigt skrapar jag rent använd material ( om jag inte redan har gjord det). Jag väntar med att avflamma (framför allt hörnor och springor), detta gör jag innan användning för att döda eventuell ohyra. Nya lådor målar jag på utsidan. För att de ska lukta som hemma för bina och inte luktar som helt ny är det bra att placera ramar med mellanväggar och sparade utbygda ramar i de nya lådor tills de kommer till användning. Angående yngellådor vill jag gärna förbereda minst 5 nya ramar per samhälle. Jag har sparat fina utbyggda ramar; ungefär 3 per samhälle.

Att förebereda nya ramar

Att sätta in vaxmellanväggar i en trådad ram är enkelt. Jag ska förtydliga det hela med bilder:

På varje ändan av överlistan sätter man en liten spik som inte ska hamras in helt (för att senare kunna sätta metalltråd fast med de) i början.

Metalltråden ska vara spänd, men inte så mycket att ramlistor böjer sig inåt. Sen hamras spikarna in helt ( efter metalltråden är virrad några varv omkring spiken).

Efter man lägger en vaxmellanvägg på trådar smälts denna fast med hjälp av stöm (jag använder gräsklipparens batteriladdaren för detta. Det finns säkert andra sätt också). Är försiktig med strömmen och en batteriladdare eftersom det kan vara farligt. Värma tråden genom ramen försiktig och inte för länge; vaxet kan smälta igenom metalltråden om det blir för varmt. När jag slutar med denna aktivitet, tar jag strömkabeln direkt från batteriladdaren (safety först 😉). Jag skriver på ramens överlistor i vilket år de är gjorda.

Sparade utbyggda ramar

De är bra att återanvända om de är bra utbyggda och inte för gamla eller för mörka. Alla ramar som har varit yngel i men varit fina har jag haft i frysen i 2 dygn innan de sparades i sina lådor. Detta dödar vaxmal ägg och larvar och inaktiverar även nosena ceranae sporer. Jag sparar yngellådor och skattlådor separat staplade med tidningspapper mellan varje lådan. Om det trots allt blir angrep av vaxmal, då är förhoppningsvis skadan begränsad till bara 1 låda. I slutet av mars går jag igenom lådorna för att kolla att allt är ser bra ut.

På Bi-Fika i tisdags har vi sett fina elektronmikroskopisk bilder angående varroa och hur den äter från ett bi och vi har även fått en kort föreläsning om nosema. Det fanns också tid för lite olika frågor och diskussioner.

Förbereda ramar