Trots att det är dåligt väder eller att man också har andra aktiviteter (jobb, familj bl.a.) är det viktigt att inte glömma bort drönarramarna i samhällena. Annars odlar man för mycket varroakvalster. Då är det bättre att inte alls sätta in en drönarram.

En fin nybygd drönarvaxkaka. Cellerna är 6,0

Från ägg till drönare

Ett starkt samhälle kan bygga ut en ny drönarkaka i en ram inom 1-3 dagar. Drottningen kan sen lägga obefruktade ägg i cellerna. Från ägg till en drönare ,som kryper ut sin cell, tar ungefär 24 dagar. Det är 3 dagar ägg, 7 dagar larv och 14 dagar puppa. Det täckta drönaryngelstadiet är från dag 10-24. Borttagning ska ske i denna tidsramen och helst om det finns nästan enbart täckt drönaryngel så att många varroahonor har fått en chans att krypa in i cellerna.

Biodlare tips

På övre ramlisten skriver jag en D och även samhällets namn. Därför är det underlättar att mycket snabbt kunna hitta denna ramen. Jag placerar den altid på position 9 (eller ibland 8). I början använde jag delade ramar, som jag fortfarande använder och jag noterar vilket samhälle har en sådan. Jag föredrar helramar så att jag inte behöver öppna kuporna så ofta. Jag vet då att jag ska ta bort en helram mellan 14-24 dagar, senast dag 25. En nackdel är att nybyggda vaxkakorna lätt kan bryta av när ramen inte hanteras vertikalt. I för sig inte ett stort problem om täckt yngel ska bort, men oftast vill jag inte skada bina om vaxkakan ramlar ner. Bättre att först borsta av de. Detta kan också hända vid delade ramar, men de vaxkakorna sitter oftast bättre fast på sidorna och tolererar lite mer klumpighet.

Även vid flera dagar kallt, blåsigt eller regnigt väder finns det altid en viss tidsintervall att det är mer acceptabelt väder för att snabbt ta ut en täckt drönarram. Om temperaturen är 12 -14 grader och det blåser inte ( och det skulle vara bra med lite sol) tar jag chansen och öppnar jag de kuporna som verkligen behöver byta drönarram. Detta gjorde jag igår och idag på sådana moment.

Hur jag gjorde och gör

Jag tog ut sommerluckan, placerade ram 10 bakåt och sen lyfte jag upp ram 9 (med D överlistan). Bina borstade jag av ( Jag vågade inte skaka ramen, så mycket erfarenhet har jag inte än med en helrams vaxkaka). Ramen placerade jag sen i min 5 rams lådan, som stod bredvid mig. En ny tom ram (märkt med en D) placerades på plats 9, sen ram 10 bredvid och till slut sommarluckan.

Att byta drönarramen och inte skära ut direkt på plats, gör jag för att inte dra till kupans område olika levande varelser t.ex. myror som gärna tar rester (yngel, vaxbitar, nektar/honung). Detta kan leda till oönskade effekter.

Den borttagna drönarramen fryser jag. Senare skär jag ut vaxkakan och brytar den i bitar. På detta sättet kan jag få en uppfattning om varroa angreppsgraden. Att samhällets namn finns på ramen underlättar en del om det finns flera infrysta ramar 🙂 Sen sparas ramen för nästa byte.

För övrigt är det nu bara att njuta av den vackra naturen 🙂

Glöm inte drönarramen!