Idag var det fint väder att kolla ett samhälle efter arbete. I alla fall behövde jag byta drönarramen enligt mina anteckningar. Bina var snälla, mindre nervösa som förra gången. Jag har bara gett en lite rökpuff för att varna de.

Jag placerade skattlådan och sen övre yngellådan åt sidan. Vid genomgång nedre lådan fanns det mycket bin, också en hel del drönare. Jag såg täckt yngel och pollen och nektar men inte larvar eller ägg och inte heller drottningen.

Här kommer nya bin ut ur sina celler

I den övre yngellådan samma bild 🙁 I drönarram fanns en fin utbyggd vaxkaka men inget i cellerna. Jag kollade för säkerhetsskull med förstoringsglas. På 2 ramar några cellkoppar (= det är en början till en drottningcell men utan en ägg eller larva i). Jag kunde bara konkludera att det inte fanns en drottning mer medan jag har sett henne förra gången, när hon lugn gick på en ram.

Överraskning i skattlådan

Sen, efter att jag hade placerad den övre yngellådan och spärrgallret tillbaka, skulle jag lyfta skattlådan på sin plats. Då tvivlade jag. Bina var många och lugna framförallt i mitten. Så jag kollade även ramarna i skattlådan och ram 6, 5, 4 och 3 såg jag ägg !?! Jag kunde inte hitta drottningen.

På något märkligt sätt har drottningen hamnat i skattlådan. Så jag stängde kupan och funderade hur att hantera denna situationen vidare. Jag tyckte det var lika bra att ta bort spärrgallret och min mentor (med massor erfarenhet) tyckte också det. Jag är mycket nyfiken hur situationen om ungefär1 vecka ser ut.

Slumpartad yngelstopp

Något annat har hänt, nämligen att det saknas en period… Efter funderandet och kolla anteckningar igen har jag nu en idee vad har hänt: Den 12e fick samhället en skattlåda. Denna bytes till en hel ny skattlåda den 20e, för den gamla behövdes för något annat ändamål . Dagen därpå fanns det fortfarande en del bin i skattlådan trots bitömmaren som jag inte hade placerad fel. Jag borstade då av alla bin i den nya skattlådan utan vidare fundering. Detta skulle inte har hänt en erfaren biodlare så klart och jag tror inte heller mig mer, hoppas jag! Bina lämnar inte en skattlåda med yngel eller drottning i.

Finns det en drottning??