Många biodlare ger sina bisamhällen efter slutskattningen sockerlösning eller färdig inverterad sockerblandning/Bifor som vinterfoder. Det finns även biodlare som tar bort honungsramarna i yngellådorna innan eftersom de anser att risken för utsot (= bina kan inte hålla sig tills temperaturer tillåter att flyga ut så att bajsfläckar även finns inne i kupan på ramarna) är stor. Detta på grund av att honung innehåller en del slaggprodukter som fyller binas endtarmen och det har ju inte sockerlösningen. Därtill får biodlaren på det sättet mer honung också 🙂

Vad vet vi idag ?

Det finns mycket skrivit om vinteröverlevnaden och vilka faktorer påverkar. Men egentligen finns det inte så mycket skrivit om skillnaden mellan vinterfoder i form av sockerlösning eller honung.

Det som de flesta är överense om är att bina har svårare att hantera ljunghonung och bladhonung under vintern, för de honungssorterna innehåller mycket slaggprodukter. En speciell typ bladhonung kommer från granbarrlusen och ger cement- eller betonghonung. Denna honung är svårlöslig och kristalliserar redan i de öppna cellerna. Bina kan under vintern inte använda denna honungstypen eftersom det inte finns tillräckligt med vatten för att lösa upp kristallerna och då kan bina svälta.

Så utifrån detta perspektivet är det en bra idé att ta bort alla honungsramar och ersätta med nya ramar som bina få lagra den erbjudna sockerlösningen i.

Vad säger historiken ?

Honungsbin har överlevt i mer än tiomiljonertals år och har använd enbart honung som förråd under vintern. Så då kan man förvänta sig att de klarar det än idag med enbart honung som vinterfoder.

Nuförtiden finns det mer monokulturer ( till exempel raps) som ger mindre variation båda avseende honung och pollen. Detta kan leda till brister i vissa essentiella ämnen som bina behöver för en bra vitalitet/hälsa. Det gäller ännu mer om det ges enbart sockerlösning som vinterfoder som enbart innehåller socker som energikälla. Och bina klarar sig bra på det för att överleva vintern.

Men … om honungsramarna tas bort ur yngelrummet innan invintring. Hur blir det då med vinterbinas vitalitet om de matas med den neddragen sockerlösningen? Det är okänd än så länge. I alla fall har jag inte kunnat hitta info eller forskningsresultat om det.

Att ta bort (alla) pollenramar innan invintringen och när det samtidigt inte finns pollendrag mer, leder till att vinterbina inte bygger upp bra fettkroppar och har då en kortare överlevnad. Det har vet man nuförtiden. Pollen är mycket viktiga för att få friska bin som kan leva längre. Bina som inte har haft tillräckligt tillgång till pollen, åldrar snabbare och blir snabbare fältbin.

Hur invintrade jag?

Som nybörjare gjorde jag som de flesta andra: Efter sommardragets slut borttagning skattlådor, behandla mot varroa och sen fodra inverterad socker. Jag tog dock inte bort honungsramarna i yngellådorna. Samhällena klarade sig bra under vintern.

Sen har jag successivt ändrad mitt sätt att hålla bin. För det första behandlar jag enbart ett bisamhälle med för högt varroa angrepsgrad. De samhällena som ligger under vissa tröskelvärden slipper då varroabehandling som är även påfrestande för bina och kan leda till för mycket stress. Stress tillhör livet och är i sig inte dålig men om en organism (= levande varelse) blir utsatt för stress för mycket eller för länge leder det till ohälsa/mindre vitalitet och en högre känslighet att bli sjuk av en infektion.

Vid invintring tittar jag först hur mycket honung ett bisamhälle har och sen vet jag hur mycket extra foder det behövs. Oftast blir det 2/3e del honung och 1/3e del sockerlösning som vinterfoder. Samhällena med för lite honung, får några ramar sommarhonung till. Det har funkat bra för bina och för mig. Överskottet av sommarhonungen slungas sen. Fördel med sommarhonung i min trakt är att det är en blandning av olika blommor och att den inte kristalliserar så snabbt som vårhonung (raps igen).

Experiment denna vintern

Denna vintern hade jag invintrat 3 samhällen helt på honung varav 1 (som trots behandling mot varroa) hade problem med DWV-infektion och ynglade långt in i hösten. Alla 3 har överlevt. Ingen utsot. Det samhället, som hade virusproblem, hade minskad ner från 8 till 6 bigångar, de andra 2 hade nästan inte tappad i styrkan (uttryckt i bigångar).

Detta är ju ingen forskning men en fallbeskrivning, så man kan inte säga så mycket av det. Å andra sidan har jag fått bekräftat att min förmodan att det går att invintra på enbart honung kan funka…Om det är en honungssort som inte kristalliserar för snabbt.

Att jag jag kan experimentera lite beror på att jag har fler än 5 samhällen så då kan jag ta chansen och kan acceptera vissa förluster. Och jag har ju undrat länge över enbart honung som vinterfoder och ville veta om det skulle gå. Det sparar tid under sensommaren om jag bara skattar överskottet och inte sen behöver fodra samhällena med sockerlösning 🙂

Vid vårinspektionen kunde jag ta bort några ramar med honung som jag sen bett min granne att slunga. Hon var tveksam men gjorde ett försök och vi fick fin honung, trots att några ramar delvis innehöll kristaller. Tack vare hennes insats fick jag bekräftelse att sommarhonungen här i trakten kan stanna flytande för största delen. Därtill fick vi båda tidigt under våren fin smakande honung 🙂

Viktig !

All biodling är lokalanpassad. Vad gäller i mitt område kan var helt annorlunda hos en annan biodlare.

Jag delar med mig mina erfarenheter och det betyder inte att man ska göra på samma sätt. Men det är bra att fundera lite och avväga för-och nackdelar innan man tar ett beslut hur man själv vill göra i sin biodling.

2e maj; många bin besöker bikrogen

Invintra med bara honung som foder