Nu kommer det att bli frysväder ett tag och det betyder att det 3 veckor senare, när all yngel är kläckt, blir en utmärkt moment att behandla bisamhällena med oxalsyra eftersom man då kan anta att det finns inget (eller obetydligt) yngel mer i bisamhällena.

På ovanstående bild ser man att isoleringen under taket är bra. Om isoleringen skulle ha varit otillräcklig skulle det ses en rund ställe utan is. Då kan man förbättra med extra isoleringsmaterial under taket.

Mål med vinterbehandling med oxalsyra dropp

Det är bra att realisera sig att denna behandling enbart leder till en låg varroa angreppsgrad i början av nästa säsong, således att ge bisamhället en bra start under våren. Med droppbehandlingen under vintern kan man inte förebygga vinterdödligheten som har sin orsak i ett sjukt samhälle på grund av en för hög varroa angreppsgrad.

När ger man behandlingen med oxalsyra dropp?

Oxalsyra droppbehandling har rekommenderats och har bästa resultat när det inte finns yngel som varroa kan gömma sig i. Detta betyder att från och med 17e december ( =26e november rejäll minusgrader + 21 dagar) till och med jul är en den bästa perioden att ge droppbehandling med oxalsyralösning. Vintersolståndet infaller 21 eller 22 december och det betyder att dagarna kommer att bli ljusare. Att dagarna blir längre är ett signal för bina att förbereda sig för den kommande våren och de låter drottningen långsamt börja med att lägga ägg igen . Så blir det, trots att det i januari till och med mars kan bli riktigt kallt med minustemperaturer.

Bina håller, när det finns ett litet yngelområde, värme mitt i vinterklotet på en stabil 35-35,5 grader. Om det inte finns yngel är innetemperaturen i vinterklotet omkring 20-21 grader. En otroligt prestation, om man betänker att utetemperatur kan bli lägre än 0 grader. Runt början av våren tilltar yngelområdet successivt i storlek med sannolikt några ramar med handflata stora områden i mars/april.

Helst ska temperaturen på behandeldagen vara mellan -5 och +5 grader. Vid mindre än -5 grader är vinterklotet för tätt och fördelar bina inte lösningen tillräcktligt bra med varandra. Om mer än 5 grader kan det vara så att bina sitter för utsprida eller kan flyga upp när taket och täckbrädor har lyfts.

Vad behöver man köpa?

  • Oxalsyra dihydrat, som är en vit pulver.
  • syrafasta handskar
  • skyddsglasögon
  • andningsskydd
  • en 50ml spruta

Tillblandning av lösningen

10 eller mindre kupor

Som nybörjare har man oftast 2-4 kupor och då är det lättast att köpa en flaska som innehåller 18,75g oxalsyra dihydrat. Detta kan köpas vid Biredskapsfabriken, som säljer egentligen all utrustning som behövs för varroabekämpning. Lösning görs enligt etikettet med 250g socker och 250g vatten. Lösningen bör vara ljummen/ handvarm när den ska sprutas i bigångerna. Helst ska den färdiga lösningen användas direkt på grund av en kort hållbarhet.

Det är viktigt att vara noggrant med skydd. Oxalsyra dihydrat pudret ska inte komma i kontakt med huden eller andas in, så ta på andningsskydd också, förutom handskar och skyddsglasögon, när man ska tillbereda brukslösningen.

Mer än 10 kupor

Om man har mer än 10 kupor eller kan dela den färdiga blandningen med en biodlarkompis i närheten, kan det vara fördelaktig att tillblanda en större mängd direkt. I stället för att köpa flera flaskor med 18,75g kan man köpa oxalsyra dihydrat i en större burk (Nitor, på en målaraffär till exempel). I kristalform i en sluten burk är oxalsyra hållbart i flera år.

För att få en 3,2% oxalsyralösning blandar man 75g oxalsyrakristaller (OBS skydd!) med 1 kilo socker och 1 liter vatten som ger en 1,66 liter lösning. Vid varm vatten går det bra att lösa upp alla kristaller.

Hur mycket lösning ger man ett bisamhälle

Efter att man har tagit bort taket och täckbräddorna räknar man hur många kakgator bina occuperar. Då vet man bistyrkan. Om man har plastskivor är det lätt att direkt se var bina sitter och kan man dra upp rätt mängd lösning i sprutan innan plasten tas bort. I varje bigata sprutar man 5ml lösning ( inte eller mindre i de 2 yttersta, som kan innehålla för lite bin).

Exempel: Bina sitter i 7 kakgator. Då behövs det 35ml (=7×5). Om de yttersta bigator är mycket korta och inte har många bin kan man dra av de och räcker det med 25ml (=5×5).

Fördela dosen över bina och inte i de tomma kakgatorna eller på ramlisterna. Genomsnittlig behövs ungefär 30ml per bisamhälle. En sen avläggare, som är lite, behöver kanska enbart 20ml medan ett stort samhälle kan behöva 35ml. Som maxdos ges 40ml enligt de flesta riktlinjer.

Och rekommendationen är att behandla ett bisamhälle bara en gång med oxalsyrasockerlösningen för att det annars kan bli mycket skadlig för bina. Effektiviteten är högt (>90% varroadödlighet) vid yngelfrihet.

Om kupan består av 2 lådor

Då ser man inte alltid bina så bra om de sitter lågt. När man tittar på bottenskivan och att lyssnar på kupväggen kan man göra sig en uppfattning var bina befinner sig ungefär.

Bina befinner sig på högerframsidan och har fortfarande yngel (bruna vaxdelar)

En bättre metod, om bina inte kan ses i övre lådan, är att droppa lösningen på bina i nedre lådan. Det är lite mer arbetsintensivt: Övre lådan ska man dra ungefär 5cm till sig och sen hälla (rotera) den 45-50grader infrån sig. Sen droppar man lösningen på bina och sen låter man sänka den övre lådan och placera den precis ovan den nedre lådan igen.

Övre lådan dras i samma rikning som ramarna är riktade. Så, om man tar den ovanstående bilden som exempel: Flustret sitter på höger sidan och ramarna står i varmbygge. Då borde man stå på vänster eller höger sidan av kupan för att kunna manipulera den övre lådan.

Även bättre är det om det finns en kompis som hjälper till att hålla den övre lådan. Det är ju riktig svårt att göra allt helt själv.

Mer detaljerad info

Titta gärna på Preben Kristiansens artikel på biodlarna.se för en mer utförlig beskrivning. Skriv i datorn i sökfältet ´oxalsyra droppmetoden´ och sen klicka på www.biodlarna.se.

Hur blir det med varroanedfallet?

Det skulle vara bra att kontrollera effekten av behandlingen genom att kolla varroanedfallet på bottenskivan. Ökade mängder ramlar ner upp till ungefär 4 -5 veckor efter droppbehandlingen. Sen blir det ett naturligt varroanedfall igen som då förhoppningsvis blir i genomsnitt mindre än 0,5/dag i februari.

Om det naturliga nedfallet är mer än 0,5/ dag, har behandlingseffekten sannolikt inte varit helt bra. En orsak kan vara att det fanns yngel kvar under behandlingstillfället.

Sannolikt kommer jag senare i december att skriva ett inlägg över hur det har funkat vid några av mina kupor. Alltid lite spännande att se hur bisamhällets storlek är då.

Droppbehandling med oxalsyra