Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Maj 2021

Styrelsen för distriktet har nu haft sitt fjärde sammanträde och har följande att informera.

Bi-fika
Under våren har vi genomfört Zoom möten vilket varit öppet för alla som velat delta, där vi både har fått kortare föreläsningar samt diskussioner inom en rad olika ämnen.
Det vi hunnit gå igenom är bland annat:
Invintring och omflyttning av yngelrum
Varroa med olika behandlingsmetoder samt närstudier
Nosema samt nödvändig utrustning för kontroll
Vax och vaxhantering samt hur man kan lösa vaxbrist
Svärmar och infångning samt utrustning
Slungor och arbetsmetodik vid skörd
Journalföring samt kupmarkeringar
Hur man bygger en värmebox
Drottningodling samt materialkunskap
Mjödbryggning på olika sätt samt smaksättning och lagring
Drönarutskärning samt hur man bäst tar tillvara på detta

Utöver detta har vi kunnat dela med oss av hur utvecklingen har varit för våra olika biodlare samt alla har kunnat ställa frågor som löpande kommit upp.
Det som har gjort det intressant och mycket givande är blandningen av både biodlare med mycket lång erfarenhet till nybörjare som har många frågor, tankar och idéer, samt vidden från småskaligt bruk till yrkesbiodlare med riktigt stor verksamhet.

Vi har utvärderat detta och alla verkar känna att de har fått nya kunskaper och erfarenheter eller förslag, tips eller idéer om hur de kan förändra och förbättra sin biodling.
Det har även varit en resa in i digital mötesteknik där vi alla har kunnat testa oss fram och lära oss hur tekniken fungerar även om den ibland inte alltid vill samarbeta fullt ut.

Vi har således beslutat att försöka fortsätta med detta projekt inom kort. Vi går dock in i högsommar med full aktivitet både i bigårdar och föreningar och därmed kommer vi köra varannan vecka med första start måndag den 14 juni klockan 20.00.

Inför detta har Maria och Carl fått i uppgift att utarbeta detta med nya teman samt marknadsföra det på lämpligt sätt.

Utbildningar
Mikael kommer att bjuda in alla som är systemansvariga för en genomgång hur systemet är tänkt att fungera samt hur man effektivt arbetar i detta samt hur man når ut med information till sina medlemmar. Tyvärr råder det fortsatt en restriktion på att enbart en person per förening får inneha denna behörighet vilket både begränsar samt ställer till det. Det finns dock lösningar runt detta och därför är det viktigt att alla som är ansvariga förstår hur systemet fungerar och vad man kan göra.

Förbundet kommer att hålla i utbildningen och planen är att genomföra denna om ett par veckor.
I samband med årsmötena i höst bör vi genomföra denna utbildning igen så att vi fortlöpande håller alla ansvariga utbildade.


Filmen om drottningodling som förbundet har skapat kommer inom kort att publiceras och denna kommer förmodligen att ligga öppet på Youtube så att alla enkelt kan komma åt den.
Vi räknar med att den ska publiceras innan mitten på juni eller där omkring.


Ny handbok i bihälsa finns nu utgiven och den är mycket bra, händigt format samt bra översikt samt tydliga bilder som illustrerar.
Denna säljs i förbundets webbutik och fram till sista augusti är det kampanjpris på 79 kr, därefter är ordinarie medlemspris 99 kr.
Rekommenderas varmt!


Förbundets årsmöte.
Det blev ett långt möte på mer än 11 timmar och bitvis var det något segt.
I vanlig ordning är det en del som vill tala väldigt länge och mycket vilket gör att tiden går.
Med många distrikt och föreningar är det som alltid svårt att vara eniga inom allt men i stort sett alla föreslagna mötespunkter röstades igenom så som de föreslagits eller med mindre justeringar eller ändringar.
Det finns ännu inget protokoll upplagt på förbundets sida.

Gällande distriktets motion om försäkring mot yngelröta har förbundet lovat att istället jobba med Jordbruksverket för att höja den statliga ersättningsnivån för destruerade samhällen. Mer om detta finns att läsa i Bitidningen, där vår nya ordförande Björn Dahlbäck är drivande.

Vi ska även se om Björn eller någon annan från förbundet kan delta i något av våra möten och föra vidare dialog.

Övrigt
Ryda biodlarförening kommer att själva avveckla sin verksamhet samt kontaktar förbundet för att genomföra detta.
Därmed kommer distriktet att ha 12 aktiva lokala föreningar.

Nästa möte sker torsdag 2021-07-01 20:00, Online via Zoom.

Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Maj 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer