Entligen varm väder och möjlighet att syssla med bina! Jag har kunnat inspektera några samhällen och såg inga svärmceller 🙂 . Vid behov har jag bytt ut drönarramen. Ett samhälle behövde verkligen mer utrymme och fick en skattlåda till.

Plötslig riktig stora samhällen

Ett annat var så pass stort att det fanns massor med bi på framsidan kupan. Därtill verkade de sitta utanför också på grund av värmen. Från detta samhället gjorde jag en yngelavläggare. Trots detta var det i modersamhället en del bi som satt kvar utanför, men på bilden nedan en hade mängden minskat till ungefär tredje del .

En svärm

Mina grannar fick glädje av att en svärm lämnade en av deras kupor. I denna kupan hade samhället byggd svärmceller som togs bort. Sannolikt missat en svärmcell och det kan hända lätt om det finns massor med bi på ramarna. Som tur var att denna försvärmen (= en svärm med den gamla drottningen) slog sig ned på en gren i närheten.

Med en trappa under svärmklungan och på den en 5 rams kupa gjorde att svärmen långsamt gick in i kupan.

Nu hoppas att svärmen stannar och inte flyger vidare 🙂

En bra biodlarehelg med svärmning