Handlingar inför riksförbundets möte är publicerade

Före april månads utgång vart annat år samlas ombuden till riksförbundsmöte.
Totalt utgörs riksförbundsmötet av c:a 70 personer som representerar biodlarna i hela landet.
I år sker mötet online den 17 april.

Alla medlemmar i Biodlarna har närvaro-och yttranderätt.
Förslagsrätt och rösträtt innehas av ombud och ledamot av förbundsstyrelsen.

Länk till handlingar

Handlingar inför riksförbundets möte är publicerade

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer