Bevaka fodertillgång:

  • bedöma fodermängd
  • akutläge
  • inte akut foderbrist
  • Vad kan man ge vid foderbrist?

Så fort dagarna blir längre börjar drottningen med äggläggningen och finns ett litet yngelområde som under våren långsamt blir större. Nu i mars och april ökar foderbehovet i samhällena eftersom de har börjat med yngelsättningen. Detta kräver mycket energi bland annat för att hålla värme konstant i yngelområdet omkring 35 grader. Det uppskattas att det behövs 2-3 kilo foder i mars och 4-5 kilo i april ungefär. En LN ram full med foder är ca. 2 kilo.

Bedöma fodermängden:

På bottenlådan kan man se på nedfallet vart bina befinner sig. Om de sitter på framsidan eller halvvägs är det högst sannolikt tillräckligt med foder kvar. Biklotet sitter under tidigt vintern oftast nere på framsidan och går genom vintern långsamt backåt och uppåt.

Sen kan man lyfta kupan på baksidan och när den känns tungt, finns det mycket foder. Om lättare än andra kupor är det bra att kolla om 1 vecka igen. Vid en mycket lätt kupa är det sannolikt foderbrist. Några biodlare använder en våg och då är det bra att veta hur mycket kupan väger utan bi (som är 1-2kilo). Då vet man hur mycket foder finns ( =totalvikt- bikupa-bi). Om det verkar vara för lite foder kvar, ska man kolla. En kort kontroll, även om det är kallt ute, är bättre än att bina svälter.

Akutläge:

Detta ska egentligen inte hända vid normal invintring under hösten och ostörda bi under vintern.

Om mycket lätt kupa och bina siter högt upp under täckbräddorna är det högst sannolikt en rejäll foderbrist. Om det ses på ovansidan på ramarna tomma celler och därtill är bina även slöa är läget akut. Då ska bina som sitter ovanpå ramarna sprayas med en handvarm sockerlösning. Sen direkt i anslutning till första ramen som har bina på sig, ges en foderram som är lite skrapat på binas sidan så att fodret direkt är tillgängligt. För detta åtgärd tas tomma ramar bort för att skapa utrymme för helst 2 foderramar, som placeras vid bina.

När det inte finns möjligheten att använda foderramar, kan man lägga en plastpåse med sockerdeg, med ett utskurit hål (diameter 5-7cm) nedåt, direkt på ramarna. För att inte krossa bi kan lite rök (rökpust är redan på innan kupan öppnas) hjälpa, men ofta drar bina sig neråt efter sockervattensprayningen. Sen sätter man på en skattlåda eller en självbyggd kant (jag har 10cm höga) för att skapa utrymme för plastpåsen. Sen täckbräddarna, isoleringen och taket på. Med bra förberedelser är kupan inte öppen så länge.

Inte akut foderbrist:

Om läget inte är akut (och detta är mer vanligt) kan man ta bort tomma ramar och placera 1 eller 2 foderramar i direkt anslutning till bina. Att skrapa öppet lite fodret så att bina hittar lättare kan man göra men det behövs i detta fallet inte. En annan möjlighet är att ge en påse sockerdeg ( med hålet neråt) direkt på täckbrädornas foderhål. Då behöver man inte ens öppna kupan. Sen sätter man på en kant eller en skattlåda som kan fyllas med isoleringsmaterial och sen taket på.

Jag har för lite mer än 1 vecka sen upptäckt att en kupa kändes lättare är de andra. Så jag tog med mig en foderram ur frysen. Sen har jag 1 dag senare, på sen eftermiddagen ( 6-8 grader ute) öppnat kupans bakre delen, lite rök gjorde att bina gick ner och till framsidan. Jag lyfte bakre kantramen som, förutom ett lite foderområde, varit hellt tom. sen tog jag nästa ram som varit halv full som jag flyttade bakåt. Nästa ram var mycket bi på. Jag placerade det tunga foderramet bakom denna. Sen slutade jag kupan.

Kupan har varit öppen i mindre än 5 minuter. På täckbräddornas foderhåll la jag för säkerhetsskull även en påse med foderdeg, sen en kant, isolering och till slut taket. Efter 30 minuter hörde jag ett starkare brummande ljud. Det lät nöjd, men det är min första tolkning ;-). Det kan också vara så p.g.a. att de behövde värma upp kupan lite bättre, kan jag gissa.

Vad kan man ge vid foderbrist?

Helst foderramar. De kan man ta från ett samhälle som har ett överskott (mycket tung kupa), men då behöver man tyvärr också öppna denna kupa. Jag har 4 nödfoderramar i frysen (mer utrymme har jag inte) men jag skulle föredra att ha 1 ram per samhälle. Om jag behöver en fryst foderram, tar jag den inomhus och den är användbart efter minst 24timmar.

En annan möjlighet är en 2,5kg påse sockerdeg (Ambrosia), som inte är billig, men jag tycker smidigt att använda. Det kan också ges socker som man ströar på en tidningspapper ovanpå ramarna. Sockret ska sprayas med vatten så att det blir en hård kaka, annars tar bina inte detta och kan bära ut sockerkorn ur kupan. Sockret tar även upp kondensvatten och på så sätt kan bina lätt äta från överste lagar med det upplösta sockret.

Honungsburkar från egen bigård kan också vara en lösning. Ge aldrig honung från okänd ursprung p.g.a. risk för att denna kan innehålla sporer av amerikans yngelröta.

En sockerlösning är inte så bra i denna årstiden: När det är kallt har bina svårt att ta det till sig och det kan ses som drivfodring. Detta kan leda till ett för stort yngelområde som är svårt att hålla varmt när det fryser.

Kommande tid:

… kommer vi att förbereda vidare för kommande säsong för det är fortfarande för kallt för en första vårinspektion.

Foder under våren