-Vi uppmanar regeringen att skyndsamt fatta ett beslut om en rimlig ersättning för Sveriges biodlare vid förintande av bisamhälle, säger Björn Dahlbäck, ny förbundsordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund.
Idag, onsdag överlämnar Sveriges Biodlares Riksförbund en skrivelse till Näringsdepartementet om justering av ersättningen för uppeldade bisamhällen.

Sveriges biodlare får stå ut med en orimligt låg ersättning där lagen kräver att bisamhället dödas och eldas tillsammans med bikupan när bina drabbats av den svåra sjukdomen amerikansk yngelröta. Foto: Björn Dahlbäck.

-Under många år har Sveriges biodlare fått stå ut med en löjligt låg ersättning där lagen kräver att bisamhället dödas och eldas tillsammans med bikupan när det drabbats av den svåra och smittsamma sjukdomen amerikansk yngelröta, berättar Björn Dahlbäck.

Nu när bina vaknat och biodlingssäsongen börjar kan vi snart förvänta oss rapporter om nya utbrott av amerikansk yngelröta.

-Nu måste ersättningen ta ett steg in i 2000 talet, menar Björn Dahlbäck.

Biodlarnas yrkande är att ersättningen standardiseras och knyts mot prisbasbeloppet. Ersättningen för ett bisamhälle till 7.5 % (Ca 3500kr) och för en bikupa till 3,5% (Ca 1500) av prisbasbeloppet och att det gäller för biodlingssäsongen 2021.

Ersättningen till biodlare har inte justerats sedan “urminnes tider”. Idag är ersättningen för bikupa och bisamhälle 100 kr med en självrisk på 300 kr.
Marknadspriset är ca 2000 – 3000 kr plus moms för ett bisamhälle och ca 1500 kr för en bikupa. Därtill kommer kostnader runt hanteringen.
I Sverige förintas i genomsnitt drygt 170 bisamhällen och kupor årligen, således handlar det om futtiga knappa miljonen årligen i kostnader för staten, men stora värden för den enskilda biodlaren.

I utredningen om En samlad djurhälsolagstiftning, SOU 2020:62 lyfts frågan. Under avsnittet 19.2.2, påtalas “Det finns dock starka skäl att så snart som möjligt göra en översyn av ersättningssystemet, i synnerhet vad gäller bisjukdomarna.”
På sidan 777 avslutas texten om ersättning för bisamhällen med “En översyn bör därför prioriteras.”
Den statliga utredning säger vidare “Att ersättnings-beloppen som anges i bisjukdomsförordningen inte har justerats uppåt för att anpassas till dagens prisläge innebär i princip att staten inte längre ersätter bihållare vid utbrott av bisjuk-domar.”

-Detta är en fråga som regeringen bör prioritera. Den är angelägen för oss biodlare och för våra bin. Nu är det dags!

I helgen valdes Björn Dahlbäck till ny förbundsordförande i Biodlarna. Förbundet som på tio år haft en medlemsökning med 6000 är nu uppe i över 16 000 medlemmar.

Björn Dahlbäck, förbundsordförande Biodlarna.

Vad ser du fram emot med uppdraget som ny förbundsordförande?
-Vi ska fortsatt jobba med det som är bra för biodlingen och bra för biodlarna. På agendan står bland annat friska bin, en bivänlig biotop och att stoppa honungsfusket. Säger Björn Dahlbäck ny förbundsordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund.

Vid frågor kontakta:
För Sveriges Biodlares Riksförbund

Björn Dahlbäck,
förbundsordförande Biodlarna
0760- 35 66 46
bjorn.dahlback@biodlarna.se

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för mer än 16 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige. Vi har 270 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Skänninge. 

Krav på rimlig ersättning till drabbade biodlare

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer