Information från styrelsen, April 2021

Styrelsen har nu haft sitt femte möte, även denna gång med samtliga närvarande och vi har följande att informera:

Projekt vaxskruv:
Bidragsansökan har beviljats och föreningen har erhållit ett bidrag på 30.000 kronor från Grevillis fond för införskaffande av detta.
Lars Nolberger ansvarar för inköp av detta.

Projekt utbyggnad:
Bygglovsansökan är inskickad men det har kommit en förfrågan om komplettering av denna då detaljplanen från 2003 begränsar hur mycket som kan byggas ut.
Dialog förs löpande med kommunen hur vi kan hitta vägar framåt och alla är införstådda med föreningens betydelse samt den nytta vi tillför.
Vi låter tillsvidare processen ha sin gång och återkommer när vi fått mer information.

Slungrummet:
Benen på automatiska slungan är nu ombyggda på denna och den står numera på enbart tre ben istället för fyra vilket ska göra den mer stabil och mindre känslig för vibrationer.

Utbildning:
Planen var att starta nybörjarkursen idag den 21/4 och samtliga intresserade är kallade för ett utomhusmöte där de gemensamt får komma fram till hur vi gör med kursen.
SV har formellt sagt nej till kursstart då fysiska träffar inte tillåts enligt deras interna direktiv.
Vår förhoppning var att restriktionerna nu skulle lättas allt mer men situationen måste ständigt omprövas och nya beslut tas.
Viktigt att alla själva aktivt minskar smittspridning samt försöker att avgör om de utgör en risk eller riskgrupp, vilket är svårt idag då Covid slår så olika.

Två personer har genomfört cirkelledarutbildning men vi behöver fler som vill engagera sig i utbildningsfrågor och hålla i enstaka utbildningar eller delmoment.

Evenemang:
Försök har gjorts att få kontakt med Willys och Coop men det är inte helt enkelt samt de beslutar inte själva vilka som får marknadsföra vid deras butiker.
Det har tidigare haft problem med vissa aktiviteter, men frågan är fri så vi får se hur det blir.

Distriktet:
Distriktet har fortsatt Bi-fika varje tisdagskväll som är öppen för alla biodlare i hela landet.
Kortare föreläsning sker som grund för vidare dialog under kvällen, i övrigt är det öppet att fråga om vad som helst.
Senaste mötet gick vi igenom olika metoder för slungning, värmeskåp och lagring av honung som inte hinns med.

Första ordförandeträffen har genomförts och en närmre beskrivning av detta återfinns i distriktets sammanställning från april.

Även förbundsstämman har genomförts med val av nya styrelse för förbundet. Vi inväntar protokoll från detta möte.

Informations blogg:
Catherine van de Brink har skapat vår informationsblogg som går under arbetsnamnet ”Praktisk biodling”.
Denna har blivit mycket populär och har nu flertalet regelmässiga besökare som nyfiket läser en biodlares vardag och problemställningar.


Medlemsförslag, inköp av mikroskop:
I samband med vårkontrollerna är det bra tidpunkt att genomföra kontroll av förekomsten av nosema.
För detta krävs ett mikroskåp och distriktets bihälsosamordnare har rekommenderat de föreningar som har möjlighet att införskaffa ett sådant samt erbjuda medlemmarna möjlighet och utbildning hur man kontrollerar nosema.

Då vår föreningen har en av landets tre instruktionsbigårdar känns det som ett viktigt steg att kunna erbjuda denna service.
Vidare kan utrustningen användas för att visa andra saker både vid nybörjarkurser samt drottningodling.
Rolf Svantesson och Lars Nolberger har därmed fått i uppdrag att införskaffa ett sådant för föreningens räkning.


Har ni funderingar, förslag eller andra frågor?
Ni kan alltid kontakta endera person inom styrelsen eller föreningen för vidare dialog

Information från styrelsen, April 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer