Protokoll från riksförbundsmötet

Protokollet är nu sammanställt, det är dock svårt att tyda detta för alla oss som inte var med på själva mötet då flertalet punkter eller ärenden hänvisar till inskickade yrkanden eller styrelsens inlämnade förslag.
Således kommer ni behöva läsa ursprungliga handlingar också för att kunna begripa något, jag har själv inte hunnit engagera mig i detta och då jag själv inte deltog så vet jag inte exakt vad som diskuterades eller vad som beslutades. Som reserv började jag läsa handlingarna men insåg att detta var för tungjobbat och överlät det till våra övriga ordinarie deltagare.
Jag ska dock försöka se vad som exakt sades gällande våra egna motioner men får återkomma i detta ärende.
Under tiden kan ni åtminstone läsa själva protokollet.


Protokoll från riksförbundsmötet

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer