Styrelsen har nu haft ett åttonde styrelsemöte med fem ledamöter närvarande och vi har följande att informera:

Adoptera ett bi samt 25-års jubileum:
Alla dessa blev inbjudna till vårt öppna hus den 28:e augusti där vi visade runt bigården och svarade och förklarade.
Bitvis kom de stötvis så där blev det mer kortfattat men vi fick till några större grupper där vi kunde berätta mer om våra bin.
Ungefär 80 honungsburkar blev upphämtade och antalet besökare blev ca det dubbla trots att vädret inte riktigt ville vara på vår sida.
Vi fick även problem med strömförsörjningen som under en period slog ut vårt slungrum och stoppade den verksamheten.

I övrigt löpte det på bra men var bitvis stressigt då vi enbart var ett fåtal som var med och arrangerade så vi fick tyvärr släppa en del bitar som helt enkelt inte hans med.
Ett stort tack till alla de som var med och hjälpte till!

Drottningodling:
En utbildning genomfördes under sommaren med några få deltagare, vi hade i år begränsning på grund av corona restriktioner.
De flesta droppar dock av efter de första tillfällena.
Vi har tidigare även infört en spärrtid på 1år för nybörjare så kanske att man ska informera bättre till dessa om kommande kurs i drottningodling.

Vi har dels fått ett kläckningsskåp av Thomas Johansson som behöver lite mindre reparationer för att fungera som det ska.
Lars har även beställt ett kläckskåp som kommer att komma inom kort.

Förbundets instruktionsfilmer är återigen försenade och har ännu inte publicerats.

Handbok i bihälsa:
Vi har köpt in 50 exemplar som nu finns till försäljning i medlemslokalen för 100 kronor styck.

Projekt Utbyggnad:
En sista komplettering är genomförd och vi arbetar med att få en godkänd kontrollansvarig. Därefter hoppas vi att bygglovet beviljas.
Priserna på material är dock riktigt höga i nuläget vilket kommer att påverka byggkostnaden.
Vi saknar dock fortsatt en planeringsgrupp för detta projekt, planen var att ordna detta den 28:e augusti men det var få medlemmar som besökte oss samt ingen ännu som meddelat intresse att ingå i denna.

Evenemang
Förslag på en kvinnokväll där exempelvis Christina Sandberg i Skövde kommer och berättar om biodling som kvinna samt olika tips och tricks.
Distriktet ger bidrag med 1500 kr om det är öppet för samtliga föreningar inom distriktet.

Vi kommer att ställa ut på Mariestads skördefest den 25 + 26 september.
Fredagen innan är ingen idé då det inte kommer några besökare. 
Vi behöver dock medlemmar som kan ställa upp under ett par timmar under dessa dagarna och hjälpa till med att marknadsföra föreningen.

Utbildning
Kursstarten kommer nu att komma igång inomhus med teoridelen, förmodligen på tisdagar. SV har nu godkänt utbildningen samt efteråt ska vi utvärdera hur upplägget blev när vi har bytt ordningen.

SV har samtidigt stängt vårt konto på Ica Oxen och betalar numera enbart pedagogiska hjälpmedel eller liknande fakturor, Markus ska samtala om hur det nya förfarandet går till samt hur faktureringen ska ordnas för att SV ska betala.  

Honungsbedömning:
De som vill genomföra honungsbedömning lämnar in sina honungsburkar senast den 22 september.
Därefter kommer honungsbedömningskommittén att genomföra själva bedömningen.
Adam Karlsson är sammankallande.

Årsmöte:
Markus har aviserat att han kommer att lämna posten som ordförande, ovanpå detta är det ordinarie nyval.
Datumet för själva mötet är satt till den 3 November mellan 19-21.
Glöm inte att lämna in motioner som ni vill ta upp på mötet, gärna i god tid så att vi hinner förbereda dessa i styrelsen.
Det gäller även motioner till förbundet eller distriktet som enligt regelverket först måste gå genom föreningen.

Nästa styrelsemöte blir den 15:e september klockan 17:00.

Information från styrelsen, Möte 2, Augusti 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer