Snart är de flesta biodlare färdiga med invintring (fodring) av sina bisamhälle och inträder en fas av lugn. En del biodlare tappar upp sista honungen, renar och sorterar material ( eller göra detta senare) och så vidare. Det finns också en del biodlare som snart kommer att skatta ljunghonung och skyndar sig sen med invintringen.

Vid flustret

avkopplande

Jag har blivit färdig denna helgen med borttagningen av sista foderlådan. Jag kommer att göra renings- och sorteringsarbete när det är dåligt väder. Också snickeri och reparationer blir senare. Nu, med det fina vädret, älskar jag att sitta vid flustret och bara observera en kupa utifrån. Jag tycker att detta är mycket avkopplade och jag förvånar mig varje gång om hur olika mina bisamhällen bete sig. Alla har olika moment med orienteringsflyktar, men på kvällen hörs det hos alla det sakta brummande ljudet av deras vingar när bina avdunstar fodret i cellerna eller bara ventilerar. Det luktar gott vid flustret 🙂 Det glädjer mig att bina kommer hem med pollen för då är det yngel att ta hand om. Också propolis tar bina med sig hem så att de kan kitta av sprickor eller hål. Ett bra tecken är också att några bin putsar varandra på flusterbräddan. De är riktig nogranna med detta. Jag ser det som hygienisk beteende, att de letar efter och tar ohyra från varandra.

Försvar

Det är också en skillnad i hur bra samhällena försvarar sig mot inkräktare. Det är kul att se att en geting inte kan komma in i kupan på grund av uppmärksamma vaktbi och att se döda getingar på marken tidigt på morgonen.

Jag tycker att det är en bra egenskap 🙂 Detta eftersom då inte främmande bin (med eventuell varroa) kan komma in, som förebygger röveri och ökad varroainflöde. Ett starkt samhälle som röver hos ett svagt samhälle tar förutom honung också varroa med sig hem, tyvärr. Varroainflöde får ett samhälle också på grund av felflygningen av flygbin som lastade och trötta kommer hem. Denna risk är större vid blåsigt väder, kuporna i en rad med flustret i samma direktion och kuporna nära varandra. Därtill kan drönare bidra i varroainflödet eftersom de kan komma in i vilken kupa som hels vår och sommartid. Så även om ett samhälle skulle ha bra VSH (= varroa sensitive hygien) egenskaper, kan bina får ett sådant varroainflöde från andra samhällen i närheten att varroatrycket blir svårt att hantera för de med. Därför ar det viktig att ha flera åtgärder som tillsammans kan minskar varroatrycket bland annat att förebygga röveri, att testa varroa angrepsgraden och behandla när det behövs och avla från de bästa samhällena.

Röveri

Jag har redan tidigare ( inlägg 210720) nämd en del om röveri och att det är mycket viktig att försöka förebygga detta. Under sensommaren är risken störst. Så vid fordring av samhälle är det en bra förebyggande åtgärd att inte spilla (och annars städa bort sockerlösningen med vatten) och minska ner flustret.

Efter invintring borde kupan vara tung och svårt att lyfta. Om inte, då har fodret hamnat annanstans. Ibland är det svårt att se att röveri är på gång, eftersom det inte alltid är så tydligt en massor med agiterade bin.

Om kupan verkar för lätt är det bra att kolla hur mycket foder som finns, om samhället är svagt/ sjukt. Om du vill ge samhället en chans för den verkar inte sjuk men är svagare ( ett drottningproblem?) behöver flustret minskas ännu mer vid ny fodring. Eller, om du verkligen vill invintra detta samhället, kan du ge foderramar från ett annat samhälle som är starkt som får fodras i stället. En annan möjlighet är att förena samhället med ett annat svagare eller medelstort samhälle om du inte ser sjukdomstecken. Överlevnadschanser är ju lite för ett svagt samhälle medan ett större samhälle har bättre vinteröverlevnad.

Bedömning samhällets styrkan

För nybörjare är det lite svårt att veta hur man kan bedöma samhällets styrkan. En riktlinje: Ett stark samhälle fyller minst en låda eller 9-10 bigator. Ett medelstakt samhälle fyller 6-8 bigator och ett svagt samhälle 5 eller mindre bigator.

För en avläggare med årets drottning kan det accepteras en mindre bistyrka eftersom en sådan drottning kommer att fortsätta lägga ägg lite långre in i hösten innan hon minskar ner. En äldre drottning minskar äggläggning tidigare.

På ovanstående bild kan man se en avläggare, att bina fyller 8-9 bigator. Jag har invintrat de på 16 ramar, 8 i varje låda. I båda lådor finns på backsidan en lucka och sen en isoleringsram. Luckan kunde jag ha tagit bort, men så har bina lite mer utrymme. Fodret är i de 8 överste ramar och 1e och 7e och 8e ram i nedre lådan. Eftersom det också finns lite i de övriga ramar, har de mer än 22 kilo foderförråd.

Efter att allt ynglet är utkrupit, finns det tillräcktligt med tomma celler för att kunna forma en bra vinterklot. Fördel med denna uppställning är också att bina under vintern långsamt kan flytta uppåt och backåt utan att förlora kontakt med fodret. Kommande vår kommer jag lätt att kunna ge utbredning i form av extra ramar efter borttagning isoleringsramarna.

Höstfunderingar