Information från styrelsen, September 2021

Styrelsen har nu haft ett nionde styrelsemöte med fem ledamöter närvarande och vi har följande att informera:

Adoptera ett bi:
De sista som adopterat kommer nu löpande och hämtar sin honung. Sista dag är den 31 oktober.
Inför nästa år kommer vi helt byta teknisk lösning för projektet eftersom väldigt många moment idag måste hanteras manuellt, samtidigt som det är svåröverskådligt.
Carl har därmed fått befogenhet att utveckla detta efter eget bevåg vilket innebär implementering av en webbutikslösning med tillhörande funktioner.
Det innebär inga registreringsbehov eller direkta förändringar eller kostnader för föreningen utan är enbart en teknisk lösning.
Denna kan vid behov eller önskemål även nyttjas för andra önskemål samt kompletteras med ytterligare funktioner.

Projekt Vaxskruv:
Vi fick tidigare under året bidrag från Grevillis fond för inköp av denna och den står nu redo i våra lokaler att både beundras samt nyttjas av våra medlemmar.
Detta innebär att vi nu tar ännu ett stort och viktigt steg i vår maskinpark för att tillgodose våra medlemmars behov samt visa på nya tekniska funktioner samt kan effektivisera föreningens honungsproduktion ytterligare. Vi ser således projektet som avslutat och stänger ärendet.
Vi riktar än en gång ett enormt stort tack till Grevilli som gjort detta inköp möjligt!

Drottningodling:
Vi har en liggande beställning på ett nytt kläckskåp som kommer att hämtas under vintern till föreningen av Lars Nolberger.

Projekt Utbyggnad:
Är fortsatt en del pappersexercis och någon byggstart i år kommer nu att bli mycket svår.
Skapandet av en projektgrupp blev aldrig av under 25 års-festen och frågan kommer istället att behandlas på årsmötet.

Evenemang:
Vi ställer ut på Mariestads Skördefest lördag 25 september, Nya torget 10-15
Martin, Rolf, Lars och Carl sköter denna.
Alla medlemmar samt övriga är välkomna förbi att hoppa in ett slag eller bara prata biodling.
En ny flyers i A5 trycks upp med information om bibröd och dess egenskaper inför detta.

Årsmöte kommer att hållas den 3 november 19:00.
Obligatorisk anmälan senast 1 november.
Motioner ska vara inlämnade senast måndag den 18 oktober.
Vi kommer att genomföra en medlemsenkät denna dag samt det finns även ett behov av att höja medlemsavgiften för att klara av verksamheten med ökade kostnader.
Fler aktiva medlemmar behövs involveras i samtliga arbetsgrupper samt projektgrupper såväl som i styrelsen.
Filippa Setterwall har aviserat att även hon kommer behöva lämna sitt uppdrag som kassör efter årsmötet.

Utbildning:
Teoridelen är nu igång och sker på tisdagar i föreningslokalen.

Honung:
Smaksatt honung i lime samt citrus har skapats. Efterfrågan finns även på eukalyptus.
Vi börjar således få till ett par varianter i lager igen.

Ekonomi:
Föreningens ekonomi ser god ut på pappret då vi ännu inte har kommit igång med utbyggnaden.
När vi väl kommer igång kommer kassan att sina i rask takt så vi behöver få in mer kapital.
Föreningen har även beviljats deklarationsfrihet under 5 år från och med nu.
Det behövs ett förändrat arbetssätt där respektive projekt eller ansvarsområde bättre behöver redovisa intäkter samt utgifter.
Kassörens roll är normalt enbart att sammanställa de olika posterna från olika underlag och inte sitta och gå igenom mängder med transaktioner en efter en för att fördela detta. Nya tekniska lösningar i kombination med fler underansvariga per projekt eller ansvarsområde är något föreningen bör kika på.

Övrigt:
Vi har fått in en skrivelse från Töreboda kommun gällande en intresseförfrågan om samarbete inom projekt mot socialt utsatta personer.
Vi vet ännu inte vad detta innebär utan ska ta reda på mer om vad de avser med denna skrivelse.

Nästa styrelsemöte blir den 19:e oktober klockan 17:00.

Information från styrelsen, September 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer