Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, September 2021

Något sent igen kommer information från distriktets sjätte sammanträde, vi beklagar återigen dröjsmålet och försöker febrilt att arbeta ikapp.

Höstens ordförandeträff
Mikael Wahll kommer att genomföra en intresseförfrågan och beroende på respons samt ämnen att ta upp kommer denna att planeras under slutet av oktober.

Utbildningar och föreläsningar
Vi försöker få till en föreläsning med Kirsten Jensen på Länsstyrelsen i Västra Götaland som är kunnig inom biodling och biväxter.
Målet är att kunna genomföra en föreläsning på max 2 timmar inom ”Bra biväxter som gynnar honungsproduktion”.
Vi får anpassa oss efter föreläsarens schema men förhoppningsvis blir denna av under november.

Bi-fika
Detta projekt har nu gått i mål även om sista tillfället missades av ansvariga och därmed ställdes in.
Under sommaren har intresset varit mindre än under våren men vi har nu hunnit gå igenom det mesta som har med biodling att göra och har någorlunda följt den naturliga processen som sker i bigården under årets lopp.
Vi tar således en paus nu till våren och kan då eventuellt starta om på ny kula med nya deltagare, frågor samt intressanta diskussioner.

Det vi möjligtvis har kvar att ta upp är ”hur man bygger ett slungrum”, samt lagar och regler för honungsproduktion.
Detta kanske mer lämpar sig som föredragsämnen och kommer eventuellt att genomföras i början av nästa år.

Träff för distriktens kvalitetssamordnare
Förbundet genom Lennart Johansson kommer att genomföra en träff för distriktens kvalitetssamordnare den 16-17 oktober i Mjölby.


Förändringar i distriktets organisation
Bert Thrybom har valt att avgå från distriktsstyrelsen med omedelbar verkan av personliga skäl.
Således lämnas denna plats vakant samtidigt som följande poster ersätts med:

 • Utbildningsansvarig för distriktet
  Torbjörn Henningssson tar över denna roll fram till årsmötet.
 • Drottningodlingssamordnare för distriktet
  Maria Wetterström Stålarm tar över denna roll fram till årsmötet.

Nästa möte sker torsdag 2021-10-07 20:00, Online via Zoom.


Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, September 2021

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer