Inte allt kan köpas. Därtill är några saker enkelt att göra själv, även om man inte har erfarenhet som snickare och inte har dyra maskiner. Jag har lärt mig att snickra ihop några enkla saker med hjälp av måttband, en handsåg, en elektrisk slipmaskin och borrmaskin, 2 skruvklämmor och en vinkelfäste. Därtill använder jag för det mesta skräpvirke, skruvor, spik och utomhus trälim.

En liten ombygd 5 rams låda

När jag gör kupinspektioner är det bra att ha med mig extra ramar för att kunna byta ut eller att tillfälligt kunna placera kupramar i. Eller att samla ramar för en avläggare i. En sådan låda är lätt att bära och kan senare under säsongen även förebygga röveri på grund av att ramarna är skyddade i lådan. Om man sätter ramar åt sidan av kupan, kan rövare ( getingar eller bin) direkt ha tillgång… Därtill kan ramarna också bli smutsiga, framförallt när de ramlar.

Jag har köpt en enkel 5 ramsskattlåda på Biredskapsfabriken som jag har byggt om som en låda:

Skruvat på en plywood botten
En tunn skiva blev locket.

Denna lådan följer med vid varje kupinspektion. Enda nackdelen är att ramarnas nedre kant direkt vilar på botten. Detta kan leda till klämda bin om de inte tagits bort innan ramen placeras i lådan. Lådans väggar är för tunna för att göra annorlunda: Mina snickeri kunskaper brister här 🙁

Kanter

Bra att snickra själv är kanter. Jag föredra 10 cm höga eftersom jag har plankor liggande som är 10cm breda och de är multifunktionella:

Göra en högbotten

En kant kan ge utrymme mellan botten och lådan efter slutskattningen, så att bisamhället kan hänga lite under sensommaren. Så kan bina också bättre försvara sig och framför allt vid nerminskat fluster vid invintringen (=när bina får deras vinterfoder).

På bild nedan en TBbotten som ger bara biutrymme ( ungefär 1 cm) under ramarna och en ´trappstege´neråt till flustret. Detta fungerar bra under sommaren, men vid en sträng vinter samlas det is och döda bin. Det kan bli svårt att skrapa bort. Därför vill jag gärna ha utrymme under ramarna med ett högre fluster så att bina altid kan komma ut och att det finns en garanterad ventilering underifrån.

Jag har borrat några flusterhål som kan stängas med kork eller kan öppnas efter behov.

Kant för invintring

Därtill kan en kant ge utrymme vid invintringen, när man fodrar med en glasburk eller plastfodrare. Detta i stället för att använda en (skatt)låda. En kant kan även under vintern eller tidig vår ge utrymme för att fodra med ett pakket sockerdeg.

Också vid myrsyrabehandling med wettexduk ovanifrån funkar en kant bra. Då använder jag en 5cm hög kant.

Som isoleringskudde

Idet från den Franska prästen Émile Warré. Det finns många biodlare i världen som använder sådan isoleringskudde på deras vanliga kupor som komplement. I förra inlägg skrev jag redan om den.

Om jag använder trä-täckbräddor med foderhål, placerar jag ovanpå en isoleringskudde, som finns under taket året runt. Bina verkar kunna kontrolera inre kupmiljö bra, även på en riktig varm sommardag.

Jag lägger oftast en bomullsduk under sågspån

Vid materialbrist

Om jag inte har en LN låda mer kan jag i stället använda en HLS lådan med en sådan kant under och fylla denna kombinationen med LN ramar. Denna kombination är lite högre än en LN låda så den använder jag då denna kombination som ’nederste lådan’ direkt på botten. Vid en högbotten kan det hända att bina vid bra drag startar viltbygge under ramarna, om de inte ges tillräcklig med utrymme ( i form av skattlådor). Eftersom mina egna bygda högbottnar ofta är 10 cm höga kan jag bara sätta på en HLS låda och placera LN ramar i den.

Biodlarens Snickeri Del 1