Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Oktober 2021

Distriktets styrelse har genomfört sitt sjunde möte och har följande att rapportera:

Höstens ordförandeträff
Mikael Wahll har kontaktat samtliga föreningar men då enbart 3 stycken var intresserade av genomföra denna har vi beslutat att ställa in denna och istället anordna en ny till våren strax efter årsmötet för att istället diskutera nästa års planering.
I samband med detta vill gärna Åsa Bergman från Studieförbundet Vuxenskolan delta och föra dialog med samtliga föreningar.

Utbildningar och föreläsningar
Flertalet olika problem där folk är föräldralediga eller av andra orsaker uppbokade så är det svårt att genomföra någon sådan i nuläget.
Arbetet med föreningarnas samt distriktens årsmöte är även nu aktuellt och tar tid och energi vilket gör att det först efter årsskiftet kommer bli möjligt att genomföra de planerade utbildningarna, men dialog fortgår med de olika aktörerna.

Förbundet hade egentligen planerat in en utbildning i medlemssystemet under november.
Då alla föreningar genomför förändringar i sina roller i samband med sina årsmöten och att vissa av dessa ansvariga eventuellt ersätts är det bättre att genomföra utbildningen i början på december så att eventuella nya ansvariga kan delta direkt och få kontroll över systemet.

Träff för distriktens ordförande
Detta kommer att ske online den 13:e oktober där Mikael Wahll kommer att delta.

Träff för distriktens kvalitetssamordnare
Är en planerad träff den 16-17 oktober i Mjölby.
Vi vet i nuläget inte om Marika Landes kommer att delta i denna, vi har ej någon ersättare om hon inte kan delta.

Nedläggning av Ryda
Förbundet har skickat en skrivelse att vi bör lägga ner Ryda som föreningen då de enbart har 2 medlemmar.
Arbetet med detta påbörjades redan i våras där föreningen själva skulle avveckla föreningen.
Tyvärr är de ansvariga svåra att få tag på så vi vet inte status för detta i nuläget, fortsatta kontaktförsök görs.

Götene biodlarförening fyller 110 år
Götene biodlarförening kommer fira den 13 november med någon form av aktivitet.
De har lämnat en förfrågan om distriktet kan sponsra inköp av ”handbok i bihälsa” för att öka kunskapen bland våra medlemmar.
Andra distrikt ska ha lämnat liknande bidrag till sina medlemmar.
Då distriktets finanser är i stort sett oanvända under året så känns detta som en lämplig insats.
Distriktet beviljar således bidrag med 40 kr per bok.
Föreningarna får beställa och sedan begära bidrag från kassören i efterhand varpå detta betalas ut.

Nästa möte sker torsdag 2021-11-18 20:15, Online via Zoom.

Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Oktober 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer