Taket

Först bygger jag en kant. Insidorna är 0,5-1cm längre än kupans lådorna så att taket passar bra som ett lock. Sen fäster jag en plywoodskiva med lite större yta än kantens yttre ytan med skruvar. På insidan av taket lägger jag en isolering (en cellplastskiva). Jag målar med minst 2 lagar färg eller kokt linolja.

Jag har vid ett tak också häftat en plastskiva på taket:

det här taket är 2 år gammal, inte fint, men fortfarande funktionell

Botten

Här blev det en hel process med olika försök och förbättringar som kom med mer erfarenhet båda som biodlare och som snickare.

Jag började med en mycket enkel fastbotten. Denna fungerar, men nackdelen är att varroanedfall inte kan räcknas.

Sen har jag byggd en botten med varroagaller. Under denna har jag monterad en fast botten med en öppningsbar baksidan. På det sättet är det möjligt att lägga in tjockt papper för att kunna räckna varroanedfallet. Nackdelen är att en låg fast underbotten är svårt att hålla rent och under vintern fryser pappret fast på denna som var inte så praktisk heller.

Försök att bygga en in-och uttagbar låda under ett varroagaller blev för komplicerad att få rätt med mina begränsade snickeri möjligheter. Jag har byggt en sådan botten ( se bilden nedan), men det kostade mig mycket tid att få den helt passande och bra fungerande. Därför kommer jag sannolikt inte att göra flera trots att denna botten fungerat riktig bra.

Sista botten är jag också nöjd med och har varit enklare att bygga. Denna har under varroagallret en hög fast botten med en lucka på baksidan så att jag lättare kan titta uppåt ( med en spegel även bättre) och lättare kan hålla ren den.

baksidan fasta underbotten, inte färdig än, men luckan ses bra
nästan färdig ny botten

Nästan alla mina bottnar är nu högbottnar med flera runda öppningar som fluster. De kan öppnas eller stängas med korkar efter behov. Bina verkar tycka om den; bättre att försvara och flygbina kan flyga rakt in. En flusterbrädde behövs inte om träet är ohyvlat. Öppningar är lite uppåt riktade sä att regnvatten inte kan komma in.

Till slut har jag byggd en typ EKO botten som har blivit mitt årets experiment som jag sannolikt ska skriva om när den har varit i bruk i minst 1 år.

Biodlarens Snickeri Del 2