Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen inför årsmötet 2022

Distriktets styrelse har genomfört ett sista styrelsemöte inför årsmötet och har följande att rapportera:

Årsmötet
Detta kommer att ske online via Zoom, lördag den 12:e februari klockan 11:00, alla medlemmar ska ha fått e-post med länk till inbjudan.
Alla medlemmar är således hjärtligt välkomna att delta i detta och vi arbetar med att få alla handlingar färdiga i skrivande stund.
Vi kommer att publicera dessa på distriktets hemsida och vi är nästan i mål med de flesta dokumenten, en sista genomläsning gjordes under mötet med lite småkompletteringar att ordna för respektive ansvarig. I slutet av veckan ska de därmed finnas tillgänglig och i samband med detta kommer kallelsen att gå ut med information om detta.

Revisorerna håller som bäst på att granska så även deras rapport kommer upp inom kort hoppas vi.

Valberedningen har det dock kämpigt och det är i nuläget hela 4 stycken nya ledamöter som behövs tas fram till styrelseposterna.
Nu behöver vi därför er hjälp! Vi riskerar att inte få ihop någon komplett styrelse som det ser ut just nu.
Är Du intresserad eller känner Du någon som kan vara intresserad av att ställa upp för val till styrelsen för Skaraborgs biodlardistrikt?
Kontakta då valberedningen med namnförslag samt kontaktuppgifter!
Styrelsemötena är digitala och genomförs via Zoom, så man kan vara med på möten hemifrån och behöver därmed inte lägga tid på att resa.
Det önskvärt att man har viss datavana eftersom vi använder oss av digitala dokument.

Sammankallande i valberedningen är Markus Åsberg

Övrigt:

Cirkelledarutbildningen har startats och pågår som planerat i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.

Utbildningen i medlemssystemet, Föreningssupport, har nu flyttats fram till efter årsmötet eftersom bägge nuvarande ansvariga i distriktet kommer att sluta.
Därefter ska vi ha årets ansvariga på plats och det är hög tid att vi genomför denna så att alla vet vad man kan göra, samt hur man ska arbeta i systemet.

Planeringen inför vårt Bi-fika pågår för fullt och vi kommer att starta måndagen den 7:e mars klockan 20:00 till 22:00 och sedan köra varannan vecka framåt.
Boka således gärna in dessa kvällar redan nu i era kalendrar.
Vi jobbar på att ha ett grundtema för varje träff, gärna där någon ger en kortare föreläsningen eller annat för att sedan avsluta med öppen diskussion.
Brinner du för något specifikt, är inriktad på något speciellt inom biodling, eller har annan kunskap som du gärna vill dela med dig av får du gärna kontakta oss så kan vi anordna en temakväll inom detta. Även önskemål eller behov av specifika ämnen får ni gärna skicka in till oss så vi vet vad ni vill veta mer om.


Därmed får styrelsen tacka för det gångna året och vi hoppas att ni alla väljer att delta på årsmötet, annars återkommer vi strax efter med ny information samt nya projekt.Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen inför årsmötet 2022

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer