Sammanställning av distriktets årsrapporter 2022

Vi har nu fått underlaget med inrapporterade årsrapporter för distriktet.
Det är fortsatt lågt deltagande så rapporten i sig är inte pålitlig, däremot kan jämförelse mellan åren genomföras då det oftast är samma personer som deltar.

I distriktet finns 12 lokala föreningar.
I år har samtliga föreningar rapporterat ett resultat.

Slutapporten är som följande för distriktet:
Total 343 inskickade svar bland 791 registrerade medlemmar samt 10 föreningsbigårdar.

Invintrade samhällen 2020: 3352 st
Vinterförluster:399 st (12 %)
Invintrade samhällen 2021:3696 st
Honungsskörd:167 406kg

Vi kan således dra följande slutsatser:

Noterar i stort sett samma procentuella antal vinterdöda samhällen mot i fjol: 12 %, (2021: 11%).
Samtidigt är det en ökning av inrapporterade samhällen totalt sett , 3352 st (2021: 3057 st)
och en rätt stor ökning i inrapporterad honungsskörd, 167.406 kg (2021: 132.634 kg).
Ett bra honungsår således med ett snitt på 50 kg / samhälle (2021: 43,4 kg / samhälle)

Intressant med tanke på hur stökig våren var för flertalet.

Sammanställning av distriktets årsrapporter 2022

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer